เนื้อหาวันที่ : 2011-10-06 10:07:30 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 913 views

คาดค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานอาจแพงขึ้นเหตุขึ้นค่าแรง 300

เผยดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน เพิ่มขึ้น 4.6% ในรอบ 1 ปี ราคาวัสดุพุ่งสูง บวกค่าแรงเพิ่มดันราคาก่อสร้างบ้านปรับเพิ่ม

เผยดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน เพิ่มขึ้น 4.6% ในรอบ 1 ปี ราคาวัสดุพุ่งสูง บวกค่าแรงเพิ่มดันราคาก่อสร้างบ้านปรับเพิ่ม

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ได้จัดทำรายงาน “ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน” ในเขตกรุงเทพฯ ประจำไตรมาส 3 ปี 2554 โดยจัดทำดัชนีจากข้อมูลย้อนหลังถึงปี 2543 และใช้ข้อมูลปี 2548 เป็นปีฐาน
 
ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานสำหรับไตรมาส 3 ปี 2554 มีค่าเท่ากับ 117.0 ปรับขึ้นร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับค่าดัชนี 115.4 ในไตรมาสก่อนหน้า (ไตรมาส 2 ปี 2554) และปรับขึ้นร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับค่าดัชนี 111.8 ในช่วงเดียวกันของปี 2553 (ไตรมาส 3 ปี 2553)

ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ในรอบหนึ่งปี เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างในหมวดวัสดุฉาบผิว หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และหมวดสุขภัณฑ์ ปรับเพิ่มขึ้นมาก ในอัตราร้อยละ 13 ร้อยละ 9.5 และร้อยละ 8.8 ตามลำดับในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา ส่วนหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กปรับขึ้นเพียงร้อยละ 2.4 ในรอบ 1 ปี

อย่างไรก็ตาม ราคาวัสดุฉาบผิวปรับเพิ่มขึ้นมากในช่วงไตรมาสสามเมื่อเทียบกับไตรมาสอื่นที่ผ่านมา ในขณะที่ราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาเริ่มปรับลดลง ในไตรมาสล่าสุด ทำให้ในภาพรวมดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นมากนัก

สำหรับค่าจ้างแรงงานซึ่งมีน้ำหนักประมาณร้อยละ 30 ของการคำนวณดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานนั้น ในช่วงที่ผ่านมาไม่มีการปรับขึ้น แต่หากมีการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำในต้นปีหน้า 2555 จะส่งผลกระทบ ทำให้ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานในอนาคตปรับเพิ่มขึ้นได้