เนื้อหาวันที่ : 2011-10-06 09:57:40 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1870 views

นักลงทุนต่างชาติโปรยยาหอมไทยน่าลงทุน

ยิ่งลักษณ์ ให้ความมั่นใจนักลงทุน ย้ำรัฐบาลไทยเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจ หนุนการบริโภคในประเทศ พร้อมเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ภาพประกอบข่าวจากเว็บไซต์รัฐบาลไทย

ยิ่งลักษณ์ ให้ความมั่นใจนักลงทุน ย้ำรัฐบาลไทยเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจ หนุนการบริโภคในประเทศ พร้อมเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

คณะนักลงทุนสถาบันของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เข้ารับนโยบายจากนายกรัฐมนตรี พร้อมแสดงความยินดีในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย

นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้ความมั่นใจแก่นักลงทุนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายหลักและเร่งด่วน ซึ่งจะเน้นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจและการบริโภคภายในประเทศ ที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน อันเป็นการสร้างความมั่นคงจากฐานราก และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ นอกจากนี้ยังมีมาตรการอื่น ๆ ที่จะนำมาใช้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะด้านการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่นเครือข่ายโทรคมนาคมและเทคโนโลยี

ขณะเดียวกันรัฐบาลยังคงเดินหน้าสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ โดยจะให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทางการลงทุน รวมทั้งมาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจนักลงทุน อาทิ การลดภาษีนิติบุคคลจากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 23 และจะลดลงเหลือร้อยละ 20 ในปี 2555

นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำแนวทางการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะในอีก 6 เดือนข้างหน้า จะเร่งดำเนินการ 3 เรื่องคือ 1.การแก้ปัญหาน้ำท่วมและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ 2.การสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง 3.สร้างความปรองดองและเสถียรภาพทางการเมือง

นอกจากนี้ รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจโลก ทั้งจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา ร่วมกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค อีกด้วย