เนื้อหาวันที่ : 2006-04-27 17:27:14 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1709 views

ไมโครซอฟต์เปิดตัวโครงการ Local Hero สร้างอุตสาหกรรมไอทีเข้มแข็ง

บริษัทไมโครซอฟต์ ประเทศไทย เปิดตัวโครงการสนับสนุนบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระไทย เพื่อเพิ่มความสามารถในด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมซอฟต์แวร์ หนุนเติบโตโกอินเตอร์

บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวโครงการสนับสนุนบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระของไทย เพื่อเพิ่มความสามารถในด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการเติบโตของอุตสาหกรรมไอทีโดยรวมของประเทศ

 .

มร.แอนดรูว์ แม็คบีน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โครงการ Local Hero ซึ่งเป็นโครงการนำร่องของบริษัทฯ จะเสริมสร้างความเข้าใจรวมทั้งความกระตือรือร้นในการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในวงการพัฒนาซอฟต์แวร์ของไทย

.

โครงการ Local Hero จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่การแข่งขันในระดับสากลที่ต้องการอาศ้ยรากฐานของความรู้ โดยการแสดงให้เห็นถึงมูลค่าเพิ่มที่ทรัพย์สินทางปัญญาสามารถสร้างให้แก่ธุรกิจและสังคม สำหรับโครงการ Local Hero นี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ฯ ในการให้การสนับสนุนบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระไทยอย่างเต็มที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มดังกล่าว ซึ่งจะยังผลให้เกิดระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทยที่แข็งแกร่ง มีการสร้างงานมากขึ้นและสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังนับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thailand.NET ในระยะของการสร้างเสริมอุตสาหกรรม หรือ Building Industry อีกด้วย

.

โครงการ Local Hero ประกอบด้วยการอบรม การให้การสนับสนุน และการร่วมมืออย่างจริงจังกับบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยชั้นนำ โดยเป็นโครงการยุทธศาสตร์ในการสร้างความสามารถแก่บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระไทยในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการสร้างมูลค่าด้วยการจัดการเชิงพาณิชย์ ซึ่งขณะนี้ โครงการ Local Hero ยังถือว่าอยู่ในระยะเริ่มต้นโครงการ โดยเบื้องต้น ไมโครซอฟต์ได้ติดต่อบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระไทยกว่า  600 ราย ซึ่งในระยะต่อไปจะทำการคัดเลือกบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระจำนวน 500 รายที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขเข้ารับการอบรมอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นปี 2550 และจะดำเนินการในระยะอื่น ๆ ซึ่งโครงการทั้งหมดจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 36 เดือน และจะครอบคลุมไปถึงการร่วมมือย่างจริงจัง การดำเนินการเชิงพาณิชย์และประเมินผล

.

ผลที่จะได้รับจากโครงการนี้ก็คือ การที่บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระไทยที่ผ่านมาอบรมจากโครงการและมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และสามารถนำสิ่งที่ได้รับไปสร้างธุรกิจของตนเองให้เติบโตต่อไป และสามารถปกป้องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของตนที่ออกจำหน่ายทั้งในประเทศและทั่วโลก ผู้มีบทบาทสำหรับในโครงการ Local Hero ได้แก่ พันธมิตรในวงการอันได้แก่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (สวทช.) สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ ซอฟต์แวร์ปาร์ค ศูนย์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)