เนื้อหาวันที่ : 2011-10-04 15:29:02 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3414 views

โกลบอล สตีล ดัสท์ตั้งโรงงานรีไซเคิลฝุ่นเหล็กแห่งแรกในไทย

โกลบอล สตีล ดัสท์ ทุ่มเงินลงทุนกว่าพันล้านบาทผุดโรงงานรีไซเคิลฝุ่นเหล็กด้วยนวัตกรรมสกัดสังกะสีจากฝุ่นเหล็ก แห่งแรกในเมืองไทย

          โกลบอล สตีล ดัสท์ ทุ่มเงินลงทุนกว่าพันล้านบาทผุดโรงงานรีไซเคิลฝุ่นเหล็กด้วยนวัตกรรมสกัดสังกะสีจากฝุ่นเหล็ก แห่งแรกในเมืองไทย

          บริษัท โกลบอล สตีล ดัสท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือของบริษัท โกลบอล สตีล ดัสท์ จำกัด (จีเอสดี) ดำเนินกิจการด้านรีไซเคิลสังกะสีจาก “ฝุ่นแดง” หรือฝุ่นเหล็กที่เกิจากเตาหลอมไฟฟ้า (Electronic Arc Furnaces : EAF) ประกาศเดินหน้าการลงทุนตั้งโรงงานรีไซเคิลฝุ่นเหล็กแห่งแรกในประเทศไทย ในเขตพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก มีสมรรถนะในการรีไซเคิลฝุ่นเหล็กสูงถึงปีละ 110,000 ดัน และกำลังการผลิต “เวลซ์ ซิงค์ ออกไซด์” (Waelz Zinc Oxide) สูงถึงปีละ 40,000 ตัน  ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติของบีโอไอ 

          โรงงานผลิตเหล็กที่ใช้เตาหลอมไฟฟ้า EAF ผลิตเหล็กกล้าโดยการรีไซเคิลเศษเหล็ก ซึ่งในระหว่างกระบวนการ รีไซเคิลจะก่อให้เกิดฝุ่นเหล็ก ซึ่งจัดเป็นกากของเสียอันตราย แต่ยังคงอุดมด้วยสังกะสีและโลหะเหล็กที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ปริมาณฝุ่นเหล็กที่เกิดจากเตาหลอมไฟฟ้า EAF มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 2 ของปริมาณเหล็กกล้าที่ผลิตได้ทั้งหมด โดยในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ได้ออกกฎหมายที่จัดให้ฝุ่นเหล็กเป็นของเสียอันตราย ขณะที่ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าเกือบทั้งหมดที่ผลิตขึ้นในไทยใช้กระบวนการผลิตด้วยเตาหลอมไฟฟ้า หรือ EAF (Electric Arc Furnace)

          ในปี 2553 โรงงานผลิตเหล็กกล้าที่ใช้เตาหลอมไฟฟ้า EAF ในประเทศไทย ได้ผลิตเหล็กกล้ารวมกันทั้งสิ้นมากกว่า 4 ล้านตัน ซึ่งก่อให้เกิดฝุ่นเหล็กในปริมาณราว 90,000 ตัน โดยในปัจจุบัน โรงงานผลิตเหล็กในไทยต่างใช้วิธีกำจัดของเสียซึ่งก็คือฝุ่นเหล็กเหล่านี้โดยวิธีการฝังกลบ หรือนำไปถมที่ ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณสารอันตรายในฝุ่นเหล็กลงแต่อย่างใด ดังนั้น เป้าหมายของจีเอสดีจึงมุ่งที่การ “รีไซเคิล” โดยสกัดสังกะสีที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจออกจากฝุ่นเหล็ก เพื่อนำไปจำหน่ายภายในประเทศ หรือส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศต่อไป

          มร. รัสส์ โรบินสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล สตีล ดัสท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบัน ธุรกิจสกัดโลหะและรีไซเคิลฝุ่นเหล็กกำลังเป็นที่จับตามอง และความต้องการของตลาดก็กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของอุตสาหกรรมเหล็กไทย สำหรับโรงงานรีไซเคิลฝุ่นเหล็กของจีเอสดีถือเป็นการลงทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อประเทศไทยและชุมชนแวดล้อม โดยก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น ควบคู่กับการช่วยดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สดใสรื่นรมย์ต่อไป”

          ปัจจุบัน บริษัท โกลบอล สตีล ดัสท์ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยองเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงงาน ซึ่งคาดว่า การก่อสร้างจะเริ่มขึ้นภายในปี 2554 นี้ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ มร. รัสส์ ได้กล่าวถึงโรงงานแห่งใหม่นี้ว่า “ได้รับการออกแบบให้สามารถขยายสมรรถนะการรีไซเคิลฝุ่นเหล็กเพิ่มขึ้นได้เป็น 2 เท่า เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตของอุตสาหกรรมเหล็กกล้า ในไทย และก้าวสู่เป้าหมายทางธุรกิจได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าฝุ่นเหล็กจากต่างประเทศเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ในการรีไซเคิลในไทย”

          นอกจากนี้ จีเอสดียังได้ลงนามเป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อจัดตั้งโรงงาน รีไซเคิลฝุ่นเหล็กในเมืองดัมมัม-จูเบล ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยคาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ภายในไตรมาส 1/2555 และมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 1 ปี

          อีกทั้งยังมีแผนจัดตั้งหรือร่วมลงทุนในโรงงานรีไซเคิลฝุ่นเหล็กอีกหลากหลายแห่งทั่วโลก โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเวลซ์ คิล์น (Waelz Kiln) ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดว่า เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในการรีไซเคิลฝุ่นเหล็กที่เกิดจากเตาหลอมไฟฟ้า EAF