เนื้อหาวันที่ : 2011-09-23 11:09:40 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1106 views

เถ้าแก่มังกรบุกไทย จัดแสดงสุดยอดสินค้าจากกวางตุ้ง

งานแสดงสุดยอดสินค้าจากมณฑลกวางตุ้ง ครั้งที่ 2 เชื่อมสัมพันธ์ผู้ประกอบการไทย-จีน เปิดช่องทำธุรกิจระหว่างประเทศ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจ ดันไทยสู่เออีซี

งานแสดงสุดยอดสินค้าจากมณฑลกวางตุ้ง ครั้งที่  2 เชื่อมสัมพันธ์ผู้ประกอบการไทย-จีน เปิดช่องทำธุรกิจระหว่างประเทศ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจ ดันไทยสู่เออีซี

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัท เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. ไชน่า และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ร่วมกันเปิดงานแสดงสุดยอดสินค้ามณฑลกวางตุ้ง ครั้งที่ 2 (Guangdong Products Show 2011) นำเสนอสินค้าคุณภาพจากผู้ผลิตกว่า 150 บริษัทในมณฑลกวางตุ้ง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าและธุรกิจระหว่างไทยกับมณฑลกวางตุ้ง

พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เล็งเห็นช่องทางทำธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมีธนาคารกสิกรไทยร่วมสนับสนุนและจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงาน งานดังกล่าวจะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 24 กันยายน 2554 ณ อาคาร 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า “ประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) หรือ เออีซี ดังนั้น การที่ผู้ประกอบการจากมณฑลกวางตุ้งเข้ามาแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจผ่านการจัดงานแสดงสุดยอดสินค้ามณฑลกวางตุ้ง จึงเป็นโอกาสอันดีในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาค

ในงานนี้ผู้ประกอบการไทยสามารถเก็บเกี่ยวข้อมูลทางการค้าของประเทศจีน ซึ่งมีบทบาทโดดเด่นในระบบเศรษฐกิจโลก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเส้นทางธุรกิจของไทยให้แข็งแกร่ง พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำในเออีซี และเติบโตควบคู่ไปกับเศรษฐกิจจีน

“งานแสดงสุดยอดสินค้ามณฑลกวางตุ้งครั้งนี้จึงมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการของไทยและมณฑลกวางตุ้ง โดยให้ผู้ประกอบการไทยได้ใช้พื้นที่ในงานนี้เป็นเวทีเจรจาธุรกิจกับผู้ผลิตโดยตรง  พร้อมกันนี้ยังมีการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้และแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงจากการซื้อขายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงประโยชน์ทางอ้อมจากการใช้จ่ายของนักธุรกิจและผู้เข้าชมงาน ตลอดจนช่วยผลักดันให้การค้าระหว่างไทยกับมณฑลกวางตุ้งเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป”

นายเฉิน หยู่หมิง รองผู้อำนวยการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งมณฑลกวางตุ้ง (DOFTEC) กล่าวว่า “เป็นที่ทราบกันดีว่าเศรษฐกิจของมณฑลกวางตุ้งมีความเจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้เศรษฐกิจโลกจะอยู่ในสภาพที่เปราะบางและมีความแปรปรวนค่อนข้างสูง เห็นได้จากช่วงครึ่งแรกของปี 2554 มีการจดทะเบียนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถึง 1,009,200 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.44 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยใช้เงินทุนจดทะเบียนรวม 23,143.85 ร้อยล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.78”

“ประเทศไทยถือเป็นคู่ค้าสำคัญของมณฑลกวางตุ้งเป็นอันดับต้นๆ ในกลุ่มอาเซียน โดยในปี 2553 มีมูลค่าการค้าระหว่างกันถึง 17,065 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 32.22 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดระหว่างจีนกับไทย ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.3 จากปีก่อน มณฑลกวางตุ้งยังเป็นตลาดดั้งเดิมของสินค้าไทยและเป็นเมืองท่าสำคัญในการขนส่งระหว่างไทย-จีนมาเป็นเวลานาน

การจัดงานแสดงสุดยอดสินค้ามณฑกวางตุ้งในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสองประเทศ ทั้งยังเป็นการโอกาสของผู้ประกอบการไทยรวมถึงธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมในการเข้าถึงบริษัทผู้ผลิตสินค้าจากมณฑลกวางตุ้งโดยตรง นอกจากนี้ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ และคำแนะนำในการทำธุรกิจกับมณฑลกวางตุ้ง”
 
นายหวง เจี้ยนเฉิง ผู้อำนวยการบริษัท เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. ไชน่า กล่าวว่า “มณฑลกวางตุ้งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในจีน จึงเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้จีนเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก การจัดงานแสดงสุดยอดสินค้ามณฑลกวางตุ้งในประเทศไทยเกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากที่งานในปีที่แล้วได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

โดยในปีนี้ยังคงมุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า การจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและมณฑลกวางตุ้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มองหาช่องทางต่อยอดธุรกิจ การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจและแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงสร้างเงินหมุนเวียนจากการเดินทางเข้าประเทศของนักธุรกิจต่างชาติและการใช้จ่ายภายในงาน”

งานแสดงสุดยอดสินค้าจากมณฑลกวางตุ้ง ครั้งที่ 2 เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งมณฑลกวางตุ้ง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และบริษัท เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. ไชน่า โดยมีผู้ผลิตสินค้าคุณภาพจากมณฑลกวางตุ้งกว่า 150 บริษัทเข้าจับจองพื้นที่รวมกว่า 5,000 ตารางเมตร จัดแสดงสินค้า 5 กลุ่ม คือ 1) เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสินค้าอิเล็คทรอนิกส์ 2) เฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านและสำนักงาน 3) โคมไฟและอุปกรณ์ตกแต่งไฟทั้งภายในและภายนอกอาคาร 4) ยานยนต์ มอเตอร์ไซค์ อะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ และ 5) ของเล่นต่างๆ

นายหวง เจี้ยนเฉิง กล่าวเพิ่มเติมว่า “งานครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทยในการจัดสัมมนาให้ความรู้ในหลากหลายหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจระหว่างไทยกับจีน อาทิ การเปิดมุมมองธุรกิจพิชิตความสำเร็จการค้ากับจีน ความเสี่ยงในการทำธุรกรรม รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่ต้องพบในแวดวงธุรกิจจีน โดยวิทยากรชั้นนำที่รอบรู้เรื่องการค้าจีนแบบเจาะลึก และนักธุรกิจผู้คร่ำหวอดในแวดวงตลาดจีนมายาวนาน อีกทั้งได้รับเกียรติจากผู้บริหารธนาคารกสิกรไทยมาร่วมให้คำแนะนำ พร้อมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการมือใหม่ที่อยากลงทุนในประเทศจีนอีกด้วย”

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายงานแสดงสินค้า สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ กล่าวเสริมว่า  “การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วส่งผลให้จีนเป็นตลาดขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก และทำให้มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์เพิ่มจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย โดยในปีที่ผ่านมามีนักธุรกิจชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวและทำธุรกิจในไทยเป็นจำนวนกว่า 45,000 คน สร้างรายได้แก่ประเทศไทยกว่า 2,800 ล้านบาท สำหรับตลาดงานแสดงสินค้า นักธุรกิจชาวจีนจัดอยู่ในอันดับ 6 ของผู้เข้าชมงานแสดงสินค้าจากต่างประเทศ”

“สสปน. จึงได้รุกขยายตลาดอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าในจีนโดยเฉพาะในมณฑลกวางตุ้งซึ่งเป็นมณฑลเศรษฐกิจสำคัญของจีน สำหรับการจัดงานสุดยอดสินค้าแห่งมณฑลกวางตุ้งในปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานจากทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 10,000 คน

โดย สสปน. ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการตลาดสำหรับงานนี้เพื่อช่วยเพิ่มจำนวนผู้ร่วมจัดงานและร่วมชมงานแสดงสินค้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากกลุ่มประเทศ ASEAN Plus 6 ได้แก่ Buyers Appreciation Program ในการสนับสนุนห้องพักแก่ Buyers ของงานและสิทธิประโยชน์พิเศษ FAST TRACK ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

การจัดงาน Guangdong Product Show ในครั้งนี้ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักธุรกิจชาวจีนได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการจัดงานนิทรรศการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหนึ่งในเป้าหมายหลักของ สสปน. ในการผลักดันให้กรุงเทพฯเป็น “มหานครแห่งการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในภูมิภาคอาเซียน”

นอกจากการแสดงสินค้าและกิจกรรมการสัมมนาแล้ว ภายในงานยังมีเทศกาลอาหารกวางตุ้ง (Cantonese Food Festival) ซึ่งรวบรวมสุดยอดอาหารกวางตุ้งสูตรพิเศษที่มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 400 ปี โดยเมนูไฮไลท์ได้แก่ เนื้อตุ๋นกวางตุ้งจากร้านฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน และหมูสามชั้นผัดผักแห้งตำหรับกวางตุ้งแท้สูตรโบราณ พร้อมทั้งอาหารตำรับดั้งเดิมที่หารับประทานได้ยากให้ผู้เข้าชมงานได้ลิ้มลองอีกด้วย

งานแสดงสุดยอดสินค้ามณฑลกวางตุ้ง ครั้งที่ 2 (Guangdong Products Show 2011) เปิดให้เข้าชมฟรีระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2554 เวลา 10.00-18.00 น. และวันที่ 24 กันยายน 2554 เวลา 10.00-17.00 น. โดยผู้เข้าชมงานจะได้รับของที่ระลึกจากมณฑลกวางตุ้งอีกด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.guangdongshow.com