เนื้อหาวันที่ : 2011-09-22 16:31:38 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1380 views

พาณิชย์ เปิดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2554 ดันไทยเป็นโลจิสติกส์ในอาเซียน

ก.พาณิชย์ เปิดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2554 รุกยุทธศาสตร์สร้างเครือข่ายธุรกิจ ลดต้นทุนผู้ประกอบการ ผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในอาเซียน

กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้านโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาโลจิสติกไทย ด้วยการจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2554 ส่งเสริมผู้ประกอบการร่วมโชว์ศักยภาพและสร้างเครือข่ายธุรกิจกับบริษัทชั้นนำทั่วโลก ตอบโจทย์แนวทางลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและขยายโอกาสการส่งออก ปูทางสร้างความพร้อมให้ประเทศไทยก้าวเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในอาเซียน

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย่า ระบบโลจิสติกส์ถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าและบริการซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 70 และถือเป็นรายได้หลักของประเทศ โดยใช้ช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา ระหว่างมกราคม ถึงเดือน กรกฎาคม 2554 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกรวม 136,499 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2553

และตั้งเป้าหมายมูลค่าการส่งออก โดยรวมในปี 25547 คาดว่าเกิดร้อยละ 15 หรือ ประมาณ 224,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศจะยังคงมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่ออาเซียนได้กำหนดให้ปี 2558 เป็นปีเป้าหมายในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ทำให้ประเทศสมาชิกสาสมารถเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานและเงินทุนได้อย่างเสรี

การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้กลายเป็นตลาดขนาดใหญ่และแหล่งเงินทุนที่มีศักยภาพมหาศาล ถือเป็นฐานการส่งออกที่สำคัญของไทยและประเทศสมารชิกอื่น ๆ รวมถึงมหาอำนาจใหม่ทางเศรษฐกิจอย่างจีนและอินเดีย ก็ยังให้ความสนใจ ทำให้ภาครัฐต้องเร่งกำหนดนโยบายพัฒนาด้านโลนิสติกส์ ซึ่งจะเป็นตัวแปรในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ส่งออกไทย

 โดยตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าและการขนส่งทุกรูปแบบ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนค่าบริการขนส่งและซัพพลายเชนทั้งระบบ จึงจะสามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ครอบคลุมโอกาสทางการตลาดไปยังผู้บริโภคมากขึ้น นายศิริวัฒน์ กล่าว

นอกจากนี้ การจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2554 หรือ Thailand International Logistics Fair 2011 ซึ่งกรมส่งเสริมการส่งออกร่วมกับสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจวัตถุอันตราย จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ASEAN Plus Logistics Network Gateway to the World จะเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้แสดงหาพันธมิตรทางธุรกิจ สอดรคับกับแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ

สามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการค้าและผลกำไรทางธุรกิจพร้อมทั้งแสดงศักยภาพของประเทศไทยวในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์แห่งภูมิภาคอีกด้วย โดยการจัดงานในปีนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบริษัทชั้นนำด้านโลจิสติกส์ทั้งในและต่างประเทศที่เข้าร่วมงาน อาทิ อาเซียน จีน เกาหลี ญี่ปุ่น และแคนาดา ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ผู้ผลิตซอฟต์แวร์และผู้ประกอบการธุรกิจด้านไอที รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านโลจิสติกส์อย่างครบครัน

เชื่อมั่นว่าความโดดเด่นของงานในปีนี้จะสามารถดึงดูดผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอาเซียน จีน เกาหลี ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป อินเดีย ออสเตรเลีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรต ให้สนใจเข้าชมงานมากกว่า 10,000 คนและสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 80 ล้านบาท นับเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ประกอบการจะได้สร้างเครือข่ายเพิ่มเพื่อมบริการที่ครบวงจร เสริมจุดแข็งให้ธุรกิจพร้อมรับมือการเปิดเสรีการค้าอาเซียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นายศิริวัฒน์กล่าว

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2554 หรือ Thailand International Logistics Fair 2011 ได้ระหว่างวันที่ 22 -25 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น – 18.00 น. ที่อาคาร 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 

บรรยากาศภายในงาน Thailand International Logistics Fair 2011