เนื้อหาวันที่ : 2011-09-22 10:36:34 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 913 views

ครม.ไฟเขียวตั้ง 2 พันล้านปล่อยกู้ฟื้น SME

รมช.คลัง เผย ครม.รัฐบาลยิ่งลักษณ์ เห็นชอบโครงการสินเชื่อฟื้นฟู SME ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ วงเงินกว่า 2 พันล้านบาท

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รายงานว่า นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการสินเชื่อฟื้นฟู SME ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ วงเงินกว่า 2 พันล้านบาท

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.54 ที่ผ่านมา นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า จากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่หลายจังหวัดในแถบภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลางรวม 41 จังหวัด ได้ประสบอยู่ในขณะนี้ ครม.ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ SME BANK สถาบันการเงินของรัฐดำเนินการช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ธนาคารจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อ จำนวน 2,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME สำหรับใช้ฟื้นฟู ปรับปรุง และเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับกิจการ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ ในพื้นที่ตามประกาศของทางราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) โดยให้กู้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือตามความเป็นจริง 2) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 8 % ต่อปี ตลอดสัญญา

โดยรัฐบาลช่วยชดเชยดอกเบี้ยให้ 2 % ทุกปีส่วนผู้ประกอบการจะจ่ายเพียง 6 % ต่อปี 3) ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 6 ปี และ 2 ปีแรกชำระแต่เพียงดอกเบี้ย ยังไม่ต้องชำระคืนเงินต้นเพื่อให้กิจการมีความเข้มแข็ง 4) ไม่ต้องใช้หลักประกัน หรือการค้ำประกัน 5) การตรวจสอบประวัติทางการเงิน (Credit Bureau) จะไม่นำมาใช้เป็นเงื่อนไขในการปฏิเสธการให้สินเชื่อ

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ และเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้เงินกู้เพื่อนำไปปรับปรุง ซ่อมแซม ฟื้นฟูกิจการ รวมถึงจำเป็นต้องมีเงินทุนส่วนหนึ่งเป็นทุนหมุนเวียนในธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการที่ยื่นขอกู้จะต้องมีสถานประกอบการอยู่ในพื้นที่ประสบเหตุภัยพิบัติ และกิจการได้รับผลกระทบ โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ว่าเป็นผู้ประกอบการอยู่ในพื้นที่ที่ประสบเหตุภัยพิบัติ และได้รับผลกระทบ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่า รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง ตั้งใจช่วยเหลือ เยียวยาให้ผู้ประกอบการฟื้นตัวจากภัยพิบัติในครั้งนี้ เพื่อให้กิจการ SME ในพื้นที่สามารถกลับมาดำเนินการ ได้ตามปกติ ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจในชุมชนเข้มแข็งดังเดิม