เนื้อหาวันที่ : 2011-09-12 11:00:14 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 992 views

สศค.ชี้น้ำท่วม วิกฤติเศรษฐกิจโลก ดึงดัชนีผู้บริโภคหด

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเผยดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ส.ค. 54 ปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน เหตุน้ำท่วมกระทบหนัก บวกห่วงเศรษฐกิจโลกกระทบเศรษฐกิจไทย

นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทยในเดือน ส.ค. 54  ขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวน 1.72 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 35.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังหักผลทางฤดูกาล (m-o-m SA) ขยายตัวได้ดีเช่นกันอยู่ที่ระดับร้อยละ 14.4 โดยเป็นการขยายตัวในทุกกลุ่มประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ(สัดส่วนร้อยละ 22.8)  ได้แก่ จีน เกาหลี และ ญี่ปุ่น ขยายตัวร้อยละ 45.6 74.7 และ 43.6 ตามลำดับ ส่งผลให้ 8 เดือนแรกปี 54 มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น 12.90 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 27.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในเดือน ส.ค. 54 อยู่ที่ระดับ 73.8 จากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 74.4 ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน นับตั้งแต่เดือนพ.ค. 54 เป็นต้นมา โดยมีปัจจัยหลักมาจากผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศ

ความไม่มั่นใจในความเปราะบางของเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และความไม่มั่นใจในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนให้เห็นเป็นรูปธรรมถึงแม้ว่ารัฐบาลได้มีมาตรการปรับลดราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลลง เพื่อเป็นการลดค่าครองชีพในช่วงปลายเดือน ส.ค. ที่ผ่านมาก็ตาม