เนื้อหาวันที่ : 2011-09-09 17:48:36 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 983 views

ม.อ. มอบสิทธิบัตรเทคโนโลยีแก๊สชีวภาพ ให้เอกชนผลิตพลังาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างมูลค่างานวิจัยเชิงพาณิชย์ มอบสิทธิบัตรให้ เทคโนโลยีแก๊สชีวภาพ ให้ไบโอแก๊ส สครับเบอร์ ผลิตพลังงาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างมูลค่างานวิจัยเชิงพาณิชย์ มอบสิทธิบัตรให้ เทคโนโลยีแก๊สชีวภาพ ให้ไบโอแก๊ส สครับเบอร์ ผลิตพลังงาน เผยเป็นการต่อยอดงานวิจัยเพื่อเปิดประตูสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

ม.อ.ลงนามมอบสิทธิบัตร ‘กรรมวิธีการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดสารละลายที่ฟื้นฟูสภาพได้ด้วยอากาศ’ ให้กับบริษัท ไบโอแก๊ส สครับเบอร์ เพื่อนำแก๊สชีวภาพในฟาร์มปศุสัตว์ทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน ไปผลิตเป็นพลังงานเพื่อใช้ในบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม เผยเป็นการต่อยอดงานวิจัยเพื่อเปิดประตูสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ทำให้เกิดการใช้งานและสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง

รองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า จากการที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมให้นำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงความพร้อมด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเชื่อมต่อกับโลกธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม เพื่อก่อให้เกิดธุรกิจใหม่หรือการพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม และเป็นช่องทางสร้างรายได้ของมหาวิทยาลัยในระยะยาวนั้น

ล่าสุด ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ม.อ. ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกสู่เชิงพาณิชย์ ได้ลงนามการอนุญาตใช้สิทธิในสิทธิบัตร เรื่อง ‘กรรมวิธีการจำกัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดสารละลายที่ฟื้นฟูสภาพได้ด้วยอากาศ’ ให้แก่บริษัทไบโอแก๊ส สครับเบอร์ จำกัด เพื่อนำไปผลิตเป็นแก๊สชีวภาพที่สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า หรือการให้ความร้อนแทนแก๊สหุงต้มในครัวเรือนและในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ สิทธิบัตรดังกล่าว เป็นนวัตกรรมการใช้อุปกรณ์กำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพด้วยระบบหอดูดซึมร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อกำจัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่ปนเปื้อนอยู่ และเป็นอุปสรรคสำคัญในการนำแก๊สชีวภาพไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากแก๊สดังกล่าว เมื่อสัมผัสกับน้ำหรือไอน้ำจะเปลี่ยนสภาพเป็นกรดซัลฟูริก ทำให้เกิดการกัดกร่อนต่ออุปกรณ์เครื่องจักร ทำให้อายุการใช้งานของเครื่องจักรสั้นลง และต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการซ่อมบำรุงหรือต้องซื้อเครื่องจักรใหม่

สำหรับกรรมวิธีที่คิดค้นขึ้นนี้ จะใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเฟอร์ริกไอออน ที่เตรียมขึ้นจากเทคนิคโซล-เจล ทำการเคลือบบนวัสดุตัวกลางยึดเกาะ และเผาที่อุณหภูมิสูง ทำให้ตัวเร่งปฏิกิริยามีความเสถียร มีพื้นที่ผิวในการเกิดปฏิกิริยาสูง ไม่เกิดปฏิกิริยากับแก๊สมีเทนในแก๊สชีวภาพ สามารถฟื้นฟูสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายโดยใช้ออกซิเจนในอากาศ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่ำ และมีความสามารถสูงในการจำกัดไฮโดรซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพ