เนื้อหาวันที่ : 2011-09-08 15:41:00 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1063 views

บจ.สร้างสถิติ 6 เดือนแรกจ่ายปันผลสูงสุดแตะแสนล้านบาท

ตลท. เผย 6 เดือนแรกปี 54 บริษัทจดทะเบียนทำผลงานโดดเด่น จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแตะแสนล้านบาทเป็นครั้งแรก

          ตลท. เผย 6 เดือนแรกปี 54 บริษัทจดทะเบียนทำผลงานโดดเด่น จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแตะแสนล้านบาทเป็นครั้งแรก

          บริษัทจดทะเบียน 126 แห่ง ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ mai ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งแรกปี 2554 รวม 110,050 ล้านบาท สร้างสถิติสูงสุดทั้งด้านมูลค่ารวมและจำนวนบริษัทที่จ่ายเงินปันผล

          นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “จากยอดขายและกำไรสุทธิของ บริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 1 และ 2 ของปีที่เติบโตอย่างโดดเด่น ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทั้ง 2 ไตรมาส ส่งผลให้จำนวนบริษัทที่จ่ายเงินปันผลและมูลค่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นกัน

โดยบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศจ่ายเงินปันผลแล้ว 126 แห่ง มูลค่ารวม 110,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.48% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเป็นครั้งแรกที่มูลค่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสูงถึงระดับแสนล้านบาท โดยหากพิจารณาสถิติในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา นับว่ามูลค่าการจ่ายเงินปันผลเติบโตขึ้นกว่า 14 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2545 ซึ่งมีมูลค่ารวม 7,604 ล้านบาท และจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า จาก 40 แห่งในปี 2545 ซึ่งเป็นการยืนยันได้อย่างดีถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องและความแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนไทย”

          จากข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนรายงานตลาดหลักทรัพย์ ฯ ณ 2 ก.ย. 2554 พบว่า บริษัทจดทะเบียน126 แห่งที่ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์) เป็นบริษัทใน SET 107 แห่ง มูลค่าเงินปันผลรวม 109,577 ล้านบาท และบริษัทใน mai 19 แห่ง มูลค่าเงินปันผลรวม 473 ล้านบาท โดยรวมคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล (Payout Ratio) ของงวดครึ่งปีที่ 37.84%

          บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ บมจ. ปตท. (PTT) บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น (INTUCH) บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) และ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) โดยเงินปันผลของทั้ง 5 บริษัทมีมูลค่ารวมมี 54,911 ล้านบาท หรือ 50.11% ของมูลค่าเงินปันผลระหว่างกาลทั้งหมดใน SET

          ส่วนบริษัทใน mai ที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ บมจ. เกียรติธนาขนส่ง (KIAT) บมจ. สาลี่อุตสาหกรรม (SALEE) บมจ. ถิรไทย (TRT) บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง (UEC) และ บมจ. ธนมิตร แฟคตอริ่ง (DM) โดยมีมูลค่าเงินปันผลรวม 221 ล้านบาทหรือ 46.74% ของมูลค่าเงินปันผลระหว่างกาลทั้งหมดใน mai

          สำหรับหมวดธุรกิจที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมวดธุรกิจธนาคาร หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ มูลค่าเงินปันผลรวม 90,432 ล้านบาท หรือ 82.17% ของมูลค่าเงินปันผลระหว่างกาลทั้งหมด