เนื้อหาวันที่ : 2006-02-16 10:37:34 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2333 views

มท.ประกาศตั้งจังหวัดสุวรรณภุมิภายในปีนี้

มหาดไทยคลอดแผนจัดตั้งจังหวัดสุวรรณภูมิมหานคร เตรียมเสนอ ครม. ส่งต่อ สภาผู้แทนราษฏรพิจารณา คาดประกาศใช้ได้ภายในปีนี้ โดยนายกฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งผู้ว่าฯ

.

มหาดไทยคลอดแผนจัดตั้งจังหวัดสุวรรณภูมิมหานคร เตรียมเสนอ ครม. ส่งต่อสภาผู้แทนราษฏรพิจารณา คาดประกาศใช้ได้ภายในปีนี้ โดยนายกฯ จะเป็นผู้แต่ง-ตั้งผู้ว่าการสุวรรณภูมิมหานคร

.

นายสมชาย สุนทรวัฒน์ รมช.มท. เผยแผนการจัดรูปแบบองค์กรปกครองแบบพิเศษ สุวรรณภูมิมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา จากนั้นก็จะนำเข้าสู่วาระการประชุม ของสภาผู้แทนราษฏร คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ทันกำหนดสนามบินสุวรรณภูมิเปิดใช้ โดยระยะแรก นายกฯ จะใช้อำนาจในทางบริหาร  

.

แต่งตั้งผู้ว่าการสุวรรณภูมิมหานคร ซึ่งอาจเป็นรองนายกฯ ข้าราชการ บุคคลภายนอก หรือใครก็ได้ที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่นายกฯ เห็นว่าเหมาะสม โดยทุกหน่วยงานมีหน้าที่สนับสนุนให้สุวรรณภูมิมหานคร พัฒนาได้ตามแผนการจัดทำผังเมืองเฉพาะ เมื่อบริหารในรูปแบบนี้ครบ 4 ปี จึงจะเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สาเหตุที่ระยะแรกต้องแต่งตั้งผู้ว่าการสุวรรณภูมิมหานคร ก็เพื่อให้เกิดความคล่องตัว

.

ในส่วนของการจัดวางผังเมือง บริเวณโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ จะมีการควบคุมลักษณะของอาคาร ความสูง ระยะถอยร่นจากเขตทางสาธารณะ และอัตราส่วนที่โล่งต่อขนาดแปลงที่ดินอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดและการพัฒนาอย่างไร้ระเบียบ ขณะที่ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ก็จะเสร็จทันประกาศใช้ผังเมืองใหม่ ยกเว้น รถไฟด่วนจากมักกะสันที่จะก่อสร้างเสร็จช้าไปอีก 1 ปี ระยะแรกคาดว่าจะมีประชากรย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ 4-5 หมื่นคน  

.

ด้านนายสมชาย สวัสดีผล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กลาวว่า การจัดรูปแบบองค์กรปกครองแบบพิเศษ จะเอื้อต่อการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ เพราะศักยภาพของสนามบิน ที่รองรับผู้โดยสารได้ 45 ล้านคนต่อปี จะทำให้มีผู้เดินทางเข้า-ออกสนามบิน วันละประมาณ 1 แสนคน และในอนาคตจะขยายเป็น 120 ล้านคนต่อปี จะมีผู้เดินทางเข้า-ออกเฉลี่ย 4-5 แสนคนต่อวัน ซึ่งหากไม่มีการบริหารในรูปแบบองค์กรปกครองแบบพิเศษ อาจเกิดความวุ่นวาย และกระทบวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น

ส่วนความคืบหน้าในการวางระบบสาธารณูปโภคภายในสนามบิน ทั้งไฟฟ้าและประปา จะเสร็จสมบูรณ์สิ้นเดือนมีนาคมนี้ ขณะที่การจัดสรรพื้นที่ กำลังอยู่ระหว่าง ดำเนินการส่งมอบพื้นที่ให้ฝ่ายการบินและร้านค้าต่างๆ