เนื้อหาวันที่ : 2011-09-05 12:01:56 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3250 views

เน็ทโทรฟ แคปิตอลฯ จับมือ GET IT สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เน็ทโทรฟ แคปิตอลฯ จับมือ GET IT และ GET สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 20 เมกะวัตต์ มูลค่ากว่า 1,400 ล้านบาท เล็งขยายกำลังทั้งในเอเชียและแอฟริกา

   เน็ทโทรฟ แคปิตอลฯ จับมือ GET IT  และ GET ลงขันสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 20 เมกะวัตต์ มูลค่ากว่า 1,400 ล้านบาท

          เน็ทโทรฟ แคปิตอลฯ ที่ปรึกษาการลงทุน จับมือ 2 บริษัทยักษ์ใหญ่ GET IT  และ GET (บริษัทในเครือบริษัท TATUNG) เซ็น สัญญาร่วมทุน สร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 20 เมกะวัตต์ มูลค่ากว่า 1,400 ล้านบาท ในเบื้องต้น และจะขยายเพิ่มเติมภายในประเทศ 200 เมกะวัตต์  ในภาคพื้นเอเซีย 500 เมกะวัตต์ และใน South Africa อีก 500 เมกะวัตต์ รวมทั้งสิ้น 1.2 กิกะวัตต์ ภายในระยะเวลา 5 ปี

          เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 บริษัทกรีน เอนเนอร์จี เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด์) จำกัด(GET IT) กับ บริษัท เก็ท (ต้าถุง คอนกลมเมอเรท) ประเทศไต้หวัน ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ทั้งในประเทศไทย และ ภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก  โดยมีเป้าหมาย ต่อยอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืนทั้งด้านพลังงานและเกษตรควบคู่กันไป

          นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนที่หลากหลาย อาทิ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำขนาดเล็ก และ พลังงานจากกาก ฯลฯ ซึ่งพลังงานเหล่านี้ล้วนแต่เป็นพลังงานสะอาด ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานจากแสงอาทิตย์ ที่นับเป็นแหล่งพลังงานที่มีความมั่นคงยั่งยืนในอนาคต เนื่องจากไม่ต้องกังวลกับต้นทุนผันแปรของค่าเชื้อเพลิง และเป็นเรื่องน่ายินดีที่ทุกวันนี้

บริษัท กรีน เอนเนอร์จี เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด์) จำกัด ได้คิดค้นระบบบูรณาการการเกษตรเข้ากับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ กอปร บริษัท เก็ท(ต้าถุง คอนกลอมเมอเรท) เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีด้านพลังงาน ได้ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีตลอดจนมีส่วนสำคัญในการก่อตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้น

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เชื่อมั่นว่า ด้วยศักยภาพของทั้งสองบริษัท จะก่อให้เกิดโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่อำนวยประโยชน์ ทั้งในด้านพลังงานทดแทน ด้านเศรษฐกิจ  รวมถึง ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อันจะนำพาให้ประเทศชาติของเรามีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ และที่สำคัญโครงการนี้จะเกิดไม่ได้เลย ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินและผลักดันให้เกิดความร่วมมืออันดี จาก บริษัท เน็ทโทรฟ แคปิตอล แอไวเซอรี่ คอร์ปอเรชั่น ที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หลากหลายในแวดวงการเงิน

          นายทนงศักดิ์  หุตานุวัตร ประธานบริษัท เน็ทโทรฟ แคปิตอล แอดไวเซอรี่ คอร์ปเรชั่น กล่าวว่า ทางบริษัทมีนโยบายสนับสนุนโครงการพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากเป็นทางออกหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ ซึ่งทางบริษัทได้มองเห็นแนวโน้มการเติบโตในธุรกิจพลังงานทดแทนใหม่ ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ สิ่งแวดล้อม และ โลกได้ รวมถึงยังให้ผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุน

ประกอบกับการเล็งเห็นศักยภาพของ บริษัท กรีน เอนเนอร์จี เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด์) จำกัด GET IT ที่มีแนวความคิดด้านเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนวัตกรรมใหม่ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ GET (บริษัทในเครือ TATUNG) ผู้ผลิตแผงโซล่าร์ ระบบ Thin-Firm อันดับ 1 ในประเทศไต้หวัน จึงได้ผลักดันให้เกิดการร่วมมือทางธุรกิจเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการคิดค้น พัฒนา และ ต่อยอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศไทยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

          ประธานบริษัท เน็ทโทรฟ แคปิตอลฯ มั่นใจว่า การเซ็นสัญญาร่วมทุนระหว่างสองบริษัทนี้ จะสามารถผลักดันให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีด้านพลังงานต้นทุนต่ำ สร้างความคุ้มค่าในการลงทุนสูงสุด และ มั่นใจว่าจะเป็นเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์จะสามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและภูมิภาคเอเซีย

          Mr.Derk Jan Bos ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรีน เอนเนอร์จี เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด์) GET IT เปิดเผยว่า  การสร้างโรงงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทนั้นจะแตกต่างจากโรงไฟฟ้าทั่วไป เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีการใช้พื้นที่ด้านบนที่มีความสูงจากพื้นดินถึง 4 เมตร เพื่อผลิตพลังงานแสงไฟฟ้า และ ป้องกันฝุ่นละอองจากพื้นดิน ที่ส่งผลให้การรับแสงอาทิตย์ไม่เต็มประสิทธิภาพ และใช้พื้นที่ด้านล่างในการสร้างผลผลิตทางการเกษตร

ปัจจุบันถือว่าเป็นบริษัทแห่งแรกและแห่งเดียวที่มีการออกแบบโครงสร้าง สำหรับการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลส์พลังงานแสงอาทิตย์ ควบคู่ไปกับการจัดสรรพื้นที่เพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นการสร้างกลยุทธ์ความยั่งยืนทั้งพลังงานทดแทนและการเติบโตของรายได้เกษตร

          ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GET IT เชื่อมั่นว่า ความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์ จากบริษัท GET ที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์มากขึ้น จะส่งผลให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประสบความสำเร็จ

          Mr.Hur-Lon Lin ประธาน GET (บริษัทในเครือ TATUNG) กล่าวว่า บริษัทได้ก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตแผง โซล่าร์ ระบบ Thin-Film อันดับ 1 ในประเทศไต้หวัน และ ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Tatung ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ที่ให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีการผลิตที่เน้นคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไต้หวันมากว่า90 ปี

โดยมีฐานการผลิตอยู่ 13 ประเทศทั่วโลก และ มีถึง 5 โรงงานคุณภาพในประเทศไทย ทั้งยังเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ปัจจุบันเป็นผู้ผลิต Vertical Integrated Supply Chain ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงเป็นผู้ผลิต Wafer ใหญ่ที่สุดในประเทศไต้หวัน จากประสบการณ์อันยาวนาน จึงทำให้บริษัทของเรามีทั้งความเชี่ยวชาญและส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ำลง สามารถสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างคุ้มค่าในระยะยาว

          ประธาน GET ยืนยันว่า การร่วมลงทุนการสร้างโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับ บริษัท กรีน เอนเนอร์จี เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด์)จำกัด จะสามารถขยายตัวธุรกิจพลังงานทดแทนเพิ่มเติมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และสามารถขยายการพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตเศรษฐกิจในอนาคต