เนื้อหาวันที่ : 2011-09-05 11:00:07 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2752 views

เปิดกว้าง....โรคทางใจ

คุณเคยรู้สึกกลัวผู้ป่วยทางด้านจิตใจไหม เชื่อหรือไม่เพียงเปิดใจก็อาจช่วยพวกเขาหายป่วยได้

เปิดกว้าง....โรคทางใจ (OPEN MIND OPEN HEART)

 

มานี  ปรโลกานนท์
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

          การเจ็บป่วยทางจิตใจเป็นการป่วยที่เกิดจากความผิดปกติของสมอง หรือสารสื่อประสาทและมีปัจจัยกระตุ้นทางสังคม ส่งผลให้การรับรู้, อารมณ์, ความคิดของบุคคลผิดปกติ ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนผิดปกติไปจากเดิมหรือ มาตรฐานของสังคมทั่วไป ตั้งแต่ระดับเพียงเล็กน้อย จนถึงระดับที่อาจเป็นอันตรายต่อตัวเอง ผู้อื่น สังคม หรือทรัพย์สิน

          ถ้าเลือกได้หรือมีสติเพียงพอที่จะสามารถพิจารณาความผิดปกติของตนเองได้ ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตหรือเจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ก็คงไม่ต้องการที่จะป่วยหรือเป็นอย่างเช่นที่เขาเป็น ให้เสี่ยงกับการที่จะถูกสังคมรังเกียจ เหยียดหยามและตราหน้าว่าเป็นคนบ้า ไร้สติ น่ากลัว ไม่น่าไว้วางใจ

          ผู้ป่วยทางด้านจิตใจไม่น่ากลัวอย่างที่คิดทั้งหมดถ้าเราพยายามทำความเข้าใจพวกเขาได้อย่างแท้จริง จะทราบว่าเขาสามารถรักษาให้หายป่วยมีพฤติกรรมเป็นปกติได้ ถ้าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ตัวผู้ป่วยเอง, ญาติ, ครอบครัว, ที่ผู้รักษาและสังคม มีพลังกาย พลังใจที่จะร่วมมือช่วยดูแลกันอย่างจริงจัง

          มาร่วมมือกันเถอะนะ... เปิดมุมมองความคิดและจิตใจให้กว้าง ยอมรับผู้ป่วยทางด้านจิตใจด้วยพลังความเข้าใจ เมตตาและจริงใจ เอาใจใส่ดูแลให้พวกเขาได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ให้อภัยในสิ่งผิด เปิดโอกาสให้เขาได้แก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การร่วมมือกันทุกฝ่ายจะช่วยแก้ไขและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากพฤติกรรมผิดปกติของผู้ป่วยได้ ซึ่งเขาเองก็ไม่อยากเป็นเช่นนั้น ให้สมกับการ “เปิดกว้าง....โรคทางใจ” )Open Mind Open Heart)

          ผู้ป่วยทางด้านจิตใจ ไม่ว่าจะป่วยด้วยโรคอะไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุด คือ การยอมรับและการให้โอกาสจากสังคมที่อยู่รอบข้าง อยู่ร่วมกับพวกเขาได้อย่างมีความสุข จุดเริ่มต้นที่สำคัญ คือ หน่วยย่อยที่เล็กที่สุดของสังคม ได้แก่ ครอบครัวของพวกเขาควรจะเข้ามาช่วยดูแลให้กำลังใจให้ผู้ป่วยเหล่านี้มีพลังที่จะดูแลตนเอง เพื่อจะได้พลิกฟื้นให้ตนเองกลับมายืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่เหมือนคนอื่น ๆ นั่นย่อมก่อให้เกิดการยอมรับ และเปิดกว้างจากสังคมใหญ่ต่อไป

          มาเปิดกว้าง...โรคทางใจกันเถอะ