เนื้อหาวันที่ : 2011-09-02 10:25:35 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 992 views

รมว.คลังรับงบปี 55 ขาดดุลเกินกรอบ 3.5 แสนล้านบาท

ธีระชัย รัฐมนตรีฯ คลัง เผยงบประมาณรายจ่ายปี 2555 มีการปรับลดงบรายจ่ายเดิม หรือโครงการที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐ รับอาจขาดดุลเกิน 3.5 แสนล้านบาท

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

        ธีระชัย รัฐมนตรีฯ คลัง เผยงบประมาณรายจ่ายปี 2555 มีการปรับลดงบรายจ่ายเดิม หรือโครงการที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐ รับอาจขาดดุลเกิน 3.5 แสนล้านบาท

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยอมรับ งบประมาณปี 2555 ขาดดุลสูงกว่ากรอบ 3.5 แสนล้านบาท แต่เชื่อว่าไม่กระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ

        นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังประชุมร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณากำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ว่า

เบื้องต้นที่ประชุมได้มีการปรับลดงบประมาณรายจ่ายเดิมที่ไม่จำเป็นหรือโครงการที่ซ้ำซ้อนและไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พร้อมแสวงหาแหล่งรายได้เพิ่มเติม ทั้งนี้ ยอมรับว่าการจัดทำงบประมาณขาดดุลปี 2555 อาจสูงกว่ากรอบเดิมที่ตั้งไว้ 3.5 แสนล้านบาท เล็กน้อย

แต่หากคิดเป็นสัดส่วนต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เชื่อว่าไม่ส่งผลให้เกิดภาพลบต่อระบบเศรษฐกิจมากนัก อย่างไรก็ตาม ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งจัดทำกรอบงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วัน เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป