เนื้อหาวันที่ : 2011-09-01 18:31:13 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2054 views

สรรพสามิต แจงลดราคาน้ำมันไม่กระทบรายได้

กรมสรรพสามิต ออกโรงชี้แจงการปรับลดราคาน้ำมัน 3 ชนิด ยืนยันไม่ทำให้กรมสรรพสามิตสูญเสียรายได้รวมกันถึง 3000,000 ล้านบาทอย่างที่ปรากฎเป็นข่าว

          กรมสรรพสามิตออกโรงชี้แจงการปรับลดราคาน้ำมัน 3 ชนิดคือ เบนซิน 95 เบนซิน 91 และน้ำมันดีเซล ยืนยันไม่ทำให้กรมสรรพสามิตสูญเสียรายได้รวมกันถึง 3000,000 ล้านบาทอย่างที่ปรากฎเป็นข่าว เนื่องจากการปรับลดราคาน้ำมันทั้งหมด เป็นการปรับลดในส่วนของเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับอัตราภาษะสรรพสามิตน้ำมัน

การปรับลดราคาน้ำมันดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต โดยยังคงจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซิน 95 และ 91 ในอัตราเดิม คือ 7.00 บาทต่อลิตร ภาษีสรรพสามิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ (E10) อยู่ที่ 6.30 บาทต่อลิตร ภาษีสรรพสา มิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ (E20) 5.60 บาทต่อลิตร และภาษีสรรพสามิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ (E85) 1.05 บาทต่อลิตร ขณะที่ภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 0.005 บาทต่อลิตร

          ส่วนการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเหลือ 0.005 บาทต่อลิตรนั้น เป็นการดำเนิน การตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 89) ลงวันที่ 20 เมษายน 2554 ซึ่งออกมาในช่วงรัฐบาลที่แล้ว โดยมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2554 และกรมสรรพสามิตได้คำนึงถึงผลกระทบต่อประมาณการรายได้ภาษีสรรพสามิตแล้ว ดังนั้น นโยบายดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบต่อรายได้ของกรมสรรพสามิตแต่อย่างใด