เนื้อหาวันที่ : 2011-08-29 12:12:16 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 921 views

ส่งออกแนะผู้ส่งออกจับตาวิกฤติหนี้สหรัฐฯ คาดกระทบระยะยาว

          กรมส่งเสริมการส่งออกเปิดเผยสถานการณ์การส่งออกไปสหรัฐอเมริกาว่า เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือสแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส (S&P) ได้ประกาศปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของสหรัฐฯลงจาก AAA เป็น AA+ โดยมีแนวโน้มเป็นเชิงลบ ซึ่งสะท้อนถึงความอ่อนไหวต่อการถูกปรับลดอันดับเครดิตลงอีกในระยะ 12-18 เดือนข้างหน้า โดยนักเศรษฐศาสตร์สหรัฐฯ คาดการณ์ว่าในปี 2555 เศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจจะเผชิญกับสภาวะถดถอยทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจต่ำกว่าร้อยละ 1

          วิกฤติหนี้สหรัฐฯ ในครั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท) คาดว่าจะกระทบภาคส่งออกของไทยเนื่องจากปัจจุบันสหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับที่ 3 รองจากอาเซียนและญี่ปุ่น โดยไทยส่งออกไปสหรัฐฯ ถึง 20,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 11 ของการส่งออกทั้งหมด แต่ผลกระทบอาจยังไม่ชัดเจนในระยะสั้น เนื่องจากผู้ส่ออกไทยได้กระจายความเสี่ยงและขยายตลาดโดยการส่งออกสินค้าไปตลาดเกิดใหม่ในเอเชียล่วงหน้าแล้ว

          อย่างไรก็ตาม สินค้าที่คาดว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้ในระยะยาว ไดแก่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และกุ้ง นอกจากนั้นการขยายตัวของการส่งออกในปี 2555 อาจจะลดต่ำลงกว่าที่คาดการณ์ไว้