เนื้อหาวันที่ : 2011-08-29 11:55:31 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 811 views

สรรพสามิต ยืดอายุลดภาษีดีเซลอีก 1 เดือน

สำนักข่าวไทยรายงานว่ากรมสรรพสามิตเตรียมเข้าหารือกับกระทรวงพลังงานขอขยายเวลาลดภาษีน้ำมันดีเซลออกไปอีก 1 เดือน เพื่อไม่ให้เป็นภาระประชาชน

      สำนักข่าวไทยรายงานว่ากรมสรรพสามิตเตรียมเข้าหารือกับกระทรวงพลังงานขอขยายเวลาลดภาษีน้ำมันดีเซลออกไปอีก 1 เดือน เพื่อไม่ให้เป็นภาระประชาชน

      นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้ากรมสรรพสามิตจะหารือกับกระทรวงพลังงาน เพื่อขอขยายเวลาการลดภาษีสรรพสามิตดีเซลน้ำมันที่ลดเหลืออัตราการจัดเก็บอยู่ที่ 0.005 บาทต่อลิตร ออกไปอีก 1 เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ โดยจะดูพิจารณาสถานการณ์เดือนต่อเดือน หากยังไม่เหมาะสมก็จะยืดต่อไปทุกเดือนจนกว่าราคาน้ำมันจะไม่เป็นภาระกับประชาชน

      สำหรับการลดภาษีน้ำมันดีเซลจะทำให้รายได้กรมสรรพสามิตหายไปเดือนละ 9,000 ล้านบาท และการลดภาษีโดยที่ไม่มีกำหนดเวลาชัดเจนจะกระทบกับการประเมินรายได้ในปีงบประมาณ 2555 ซึ่งลดภาษีทั้งปี ก็จะทำให้รายได้หายไป 100,000 ล้านบาท  นอกจากนี้ จะหารือเพื่อลดภาษีน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ที่เก็บอยู่ที่ 6.30 บาทต่อลิตร ให้ลดลงประมาณ 1.50 บาทต่อลิตร ขณะเดียวกันจะเสนอให้ปรับเพิ่มภาษีเบนซินเป็น 10 บาทต่อลิตร จากที่เก็บอยู่ที่ 7 บาท  เพื่อให้มีส่วนต่างราคาขายปลีกร้อยละ 20-30 เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการใช้พลังงานทางเลือก

      นายพงษ์ภาณุ  ยอมรับว่า ไม่สามารถปรับลดภาษีแก๊สโซฮอล์เพียงอย่างเดียวได้ เพราะจะกระทบการจัดเก็บรายได้ของกรมเพิ่มขึ้น ซึ่งในภาพรวมการจัดเก็บรายได้น้ำมันควรจะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 7-10 ของรายได้รัฐบาลโดยรวม

      อธิบดีกรมสรรพสามิต  กล่าวต่อว่า  จะต้องชี้แจงให้กระทรวงพลังงานเข้าใจว่าการลดภาษีระยะยาวมากเกินไปจะมีผลกระทบอย่างน้อย 4 ด้าน  คือ 1.กระทบต่อรายได้รัฐ 2.ทำให้มีการใช้น้ำมันมาก สั่งนำเข้าเพิ่ม มีผลต่อดุลการค้าและดุลชำระเงินของประเทศ 3.มีปัญหาต่องบประมาณซ่อมแซมถนน และ 4.ผลต่อสิ่งแวดล้อม

      “รู้สึกกังวลการบิดเบือนการใช้น้ำมันและพฤติกรรมการใช้น้ำมัน การลดภาษีดีเซลช่วงที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นร้อยละ 3-4”  นายพงษ์ภาณุ กล่าว

      ขณะที่การยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุน ทำให้มีคนไปใช้น้ำมันเบนซิน 91 และ 95 จนหมดสถานี ซึ่งกรมสรรพสามิตต้องเข้าไปดูแลผู้ผลิตเอทานอลที่มีส่วนเกิน โดยวันที่ 29 สิงหาคมนี้ จะประชุมผู้บริหาร เพื่อแก้ระเบียบกรมสรรพสามิตให้ผู้ส่งออกเอทานอลได้มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ผลิตเอทานอลรายย่อย

ที่มา : สำนักข่าวไทย