เนื้อหาวันที่ : 2011-08-29 10:59:00 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 937 views

บางจาก ใจป้ำลดราคาแก๊สโซฮอล์ 60 สต. อุ้มผู้ใช้-เกษตรกร

          บางจาก ยืนหยัดสร้างความมั่นคงทางพลังงาน หนุนใช้พลังงานทดแทน ล่าสุดประกาศลดราคาแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 60 สต.ต่อลิตร มีผล 30 ส.ค. 2554

          ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าในฐานะผู้นำพลังงานทดแทน บริษัทฯ ได้ปรับลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ได้แก่ แก๊สโซฮอล์ 91, 95, E20, E85 ลิตรละ 60 สตางค์ มีผลตั้งแต่วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2554 เพื่อแสดงความขอบคุณผู้ใช้รถจำนวนมากที่ยังคงยืนหยัดใช้พลังงานทดแทน และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลที่นำมาผสมในน้ำมันเบนซินเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งในขณะนี้มีราคาลดต่ำลง

          ดร.อนุสรณ์ กล่าวอีกว่า การผลิตและการใช้พลังงานทดแทน เป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากฟอสซิล และที่สำคัญยังลดการนำเข้าสารเพิ่มค่าออกเทน (MTBE) ซึ่งสามารถใช้เอทานอลทดแทนได้ ทำให้ประหยัดเงินตราต่างประเทศปีละนับหมื่นล้านบาท

          ทั้งยังช่วยสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรคนส่วนใหญ่ของประเทศที่ปลูกพืชพลังงานและช่วยพยุงราคาไม่ให้ตกต่ำเหมือนในอดีตที่ผ่านมา เมื่อเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น ลดปัญหาแรงงานเคลื่อนย้ายมาสู่เมืองหลวงและเมืองใหญ่ ซึ่งความหนาแน่นของประชากรก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมาย

          ราคาน้ำมันบางจากแก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 33.94 บาทต่อลิตร ถูกกว่าเบนซิน 91 ลิตรละ 83 สตางค์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.44 บาทต่อลิตร ถูกกว่าเบนซิน 95 ลิตรละ 4.48 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.44 บาทต่อลิตร และแก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 21.32 บาทต่อลิตร