เนื้อหาวันที่ : 2011-08-25 15:10:21 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2552 views

ปตท.สผ. เริ่มผลิตน้ำมันแหล่งเทจั๊กจั๋งแล้ว

ปตท.สผ. เผยได้เริ่มการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติจากโครงการเวียดนาม 16-1 เป็นครั้งแรกแล้ว ด้วยอัตราการผลิตเริ่มแรกประมาณ 15,000 ต่อวัน

         ปตท.สผ. เผยได้เริ่มการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติจากโครงการเวียดนาม 16-1 เป็นครั้งแรกแล้ว ด้วยอัตราการผลิตเริ่มแรกประมาณ 15,000 ต่อวัน

          ปตท.สผ. และกลุ่มผู้ร่วมทุน เริ่มการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติจากโครงการเวียดนาม 16-1 เป็นครั้งแรกแล้ว นับเป็นโครงการที่ 2 ของ ปตท.สผ. ในเวียดนามที่ผลิตปิโตรเลียมแล้ว

          นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ (Mr.Anon Sirisaengtaksin) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 โครงการเวียดนาม 16-1 ได้เริ่มการผลิตน้ำมันดิบจากแหล่งเทจั๊กจั๋ง (Te Giac Trang Field) แล้วด้วยอัตราการผลิตเริ่มแรกประมาณ 15,000 บาร์เรลต่อวัน โดยคาดว่าจะเพิ่มการผลิตน้ำมันดิบถึงระดับ 40,000 บาร์เรลต่อวัน และก๊าซธรรมชาติประมาณ 30 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ภายในสิ้นปีนี้

          แหล่งเทจั๊กจั๋ง ในโครงการเวียดนาม 16-1 ตั้งอยู่นอกชายฝั่ง ห่างจากเมืองวังเตาประมาณ 100 กิโลเมตร โดยได้มีการค้นพบแหล่งปิโตรเลียมในปี 2548 และต่อมาในปี 2552 รัฐบาลเวียดนามได้อนุมัติแผนพัฒนาโครงการ ซึ่งประกอบด้วยเรือผลิตและกักเก็บน้ำมัน 1 ลำ แท่นหลุมผลิต 2 แท่น และระบบท่อขนส่งใต้ทะเล

          โครงการเวียดนาม 16-1 ดำเนินการโดยบริษัท Hoang Long Joint Operating Company ซึ่งตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้ร่วมทุน ประกอบด้วยบริษัท PTTEP Hoang-Long Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ถือสัดส่วนร้อยละ 28.5 บริษัท PetroVietnam Exploration and Production Corporation (PVEP) ถือสัดส่วนร้อยละ 41 บริษัท SOCO Vietnam Ltd ถือสัดส่วนร้อยละ 28.5 และบริษัท OPECO Vietnam Ltd ถือสัดส่วนร้อยละ 2

          ปตท.สผ. ยังมีการลงทุนในประเทศเวียดนามร่วมกับ PVEP และ SOCO ในโครงการเวียดนาม 9-2 โดย ปตท.สผ. ถือสัดส่วนร้อยละ 25 และได้เริ่มผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติตั้งแต่ปี 2551 ส่วนอีก 2 โครงการซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนกับเชฟรอน PVEP และ MOECO คือ โครงการ B52/97 และโครงการ บี และ 48/95 นั้น ปตท.สผ. ถือสัดส่วนร่วมทุนร้อยละ 7 และ 8.5 ตามลำดับ

          ปตท.สผ. ดำเนินการ สำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งบนบกและในทะเลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบัน ได้ลงทุนในโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมใน 13 ประเทศทั่วโลก การเริ่มผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติของโครงการเวียดนาม 16-1 จึงนับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย และยังเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียม ซึ่งจะผลักดันให้บรรลุเป้าหมายสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตขึ้นเป็น 3 เท่าในปี 2020