เนื้อหาวันที่ : 2011-08-19 18:06:22 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1164 views

ยอดผลิต ส่งออกรถยนต์ ก.ค. เพิ่มขึ้น 1.01%

กลุ่มยานยนต์เผยยอดการผลิต และส่งออกรถยนต์เดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 3.76% จากเดือนก่อน ยอดขายในประเทศโตต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ดีขึ้น

          กลุ่มยานยนต์เผยยอดการผลิต และส่งออกรถยนต์เดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 3.76% จากเดือนก่อน ยอดขายในประเทศโตต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ดีขึ้น

          นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนยอดขายภายในประเทศ การผลิต และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนกรกฎาคม 2554 ดังต่อไปนี้

          ยอดขาย
          ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนกรกฎาคม 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 72,902 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2554 ร้อยละ 3.76 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 11 ยอดขายรถยนต์ยังคงเติบโตจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ดีมาตลอด และจากการที่บริษัทรถยนต์เริ่มกลับมาผลิตรถยนต์ได้ตามปกติ ทำให้สามารถส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้าที่จองได้มากขึ้น รวมทั้งรถยนต์นั่งขนาดเล็กยังคงมีส่วนในการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่อีกด้วย ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 178,050 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2553 ร้อยละ 13.75 แต่ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2554 ร้อยละ 19.73

          ตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2554 รถยนต์มียอดขาย 504,914 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 19.5 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,258,677 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ร้อยละ 15.5

          การผลิตจำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนกรกฎาคม 2554 มีทั้งสิ้น 147,236 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2553 ร้อยละ 1.01 แต่ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2554 ร้อยละ 4.17 จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 957,843 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ร้อยละ 4.71

          รถยนต์นั่ง เดือนกรกฎาคม 2554 ผลิตได้ 50,205 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2553 ร้อยละ 0.13
          ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2554 มีจำนวน 350,679 คัน เท่ากับร้อยละ 36.61 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ร้อยละ 18.86

          รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนกรกฎาคม 2554 ผลิตได้ 44 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2553 ร้อยละ 4.35 รวมเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2554 ผลิตได้ 301 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ร้อยละ 24.38

รถยนต์บรรทุก เดือนกรกฎาคม 2554 ผลิตได้ทั้งหมด 96,987 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2553 ร้อยละ 1.47 และตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2554 ผลิตได้ทั้งสิ้น 606,863 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ร้อยละ 2.04

          รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกรกฎาคม 2554 ผลิตได้ทั้งหมด 94,985 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2553 ร้อยละ 1.45 และตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2554 ผลิตได้ทั้งสิ้น 594,493 คัน เท่ากับร้อยละ 62.07 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ร้อยละ 2.1 โดยแบ่งเป็น

          - รถกระบะบรรทุก 227,910 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ร้อยละ 3.61
          - รถกระบะดับเบิลแค็บ 307,767 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ร้อยละ 2.91
          - รถกระบะ PPV 58,816 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ร้อยละ 16.3

          รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนกรกฎาคม 2554 ผลิตได้ 2,002 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2553 ร้อยละ 2.46 รวมเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2554 ผลิตได้ 12,370 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ร้อยละ 0.77

ผลิตเพื่อส่งออก
          เดือนกรกฎาคม 2554 ผลิตได้ 79,129 คัน เท่ากับร้อยละ 53.74 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2553 ร้อยละ 7.9 ส่วนเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2554 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 492,423 คัน เท่ากับร้อยละ 51.41 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2553 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 3.59

          รถยนต์นั่ง เดือนกรกฎาคม 2554 ผลิตเพื่อการส่งออก 20,134 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2553 ร้อยละ 10.41 ยอดผลิตส่งออกของรถยนต์นั่งตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2554 จำนวน 129,527 คัน เท่ากับร้อยละ 36.94 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ร้อยละ 11.62

          รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกรกฎาคม 2554 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 58,995 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2553 ร้อยละ 7.02 และตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2554 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 362,896 คัน เท่ากับร้อยละ 61.04 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ร้อยละ 8.06 โดยแบ่งเป็น

          - รถกระบะบรรทุก 69,709 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ร้อยละ 12.16
          - รถกระบะดับเบิลแค็บ 257,707 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ร้อยละ 3.82
          - รถกระบะ PPV 35,480 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ร้อยละ 25.15

          ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ
          เดือนกรกฎาคม 2554 ผลิตได้ 68,107 คัน เท่ากับร้อยละ 46.26 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2553 ร้อยละ 13.8 และเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2554 ผลิตได้ 465,420 คัน เท่ากับร้อยละ 48.59 ของยอดการผลิตทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ร้อยละ 15.2

          รถยนต์นั่ง เดือนกรกฎาคม 2554 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 30,071 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2553 ร้อยละ 8.69 ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2554 ผลิตได้ 221,152 คัน เท่ากับร้อยละ 63.06 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.56 จากยอดขายรถยนต์นั่งในประเทศที่เติบโตขึ้นร้อยละ 24

          รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกรกฎาคม 2554 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 35,990 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2553 ร้อยละ 19.24 และตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2554 ผลิตได้ทั้งสิ้น 231,597 คัน เท่ากับร้อยละ 38.96 ของยอดการผลิตรถกระบะ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ร้อยละ 8.97 จากยอดขายรถกระบะที่เติบโตขึ้นร้อยละ 17.3 ซึ่งแบ่งเป็น

          - รถกระบะบรรทุก 158,201 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ร้อยละ 12.51
          - รถกระบะดับเบิลแค็บ 50,060 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ร้อยละ 2.08
          - รถกระบะ PPV 23,336 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ร้อยละ 2.03

          รถบรรทุก เดือนกรกฎาคม 2554 ผลิตได้ 2,002 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2553 ร้อยละ 2.46 รวมเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2554 ผลิตได้ 12,370 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ร้อยละ 0.77

          รถจักรยานยนต์ เดือนกรกฎาคม 2554 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 291,894 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2553 ร้อยละ 20.1 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 208,694 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 12.11 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 83,200 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 46.25

          ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,906,750 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 26.73 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,376,286 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 18.43 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 530,464 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 54.88

          การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป
          เดือนกรกฎาคม 2554 ส่งออก 75,803 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2553 ร้อยละ 13.47 แต่มากกว่าเดือนมิถุนายน 2554 ร้อยละ 0.2 โดยมีมูลค่าการส่งออก 33,817.54 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2553 ร้อยละ 15.11

          - เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,584.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2553 ร้อยละ 22.2
          - ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 13,639 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2553 ร้อยละ 2.46
          - อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,385.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2553 ร้อยละ 7.32

          รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนกรกฎาคม 2554 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 51,426.69 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2553 ร้อยละ 10.13

          เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2554 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 476,708 คัน โดยส่งออกลดลงจากปี 2553 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 5.75 มีมูลค่าการส่งออก 210,199.79 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ร้อยละ 10.54

          - เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 15,038.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ร้อยละ 31.82
          - ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 82,089.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ร้อยละ 3.43
          - อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 9,200.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ร้อยละ 13.15

          รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2554 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 316,527.97 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ร้อยละ 5.2

          รถจักรยานยนต์
          เดือนกรกฎาคม 2554 มีจำนวนส่งออก 104,628 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2553 ร้อยละ 40.99 แต่น้อยกว่าเดือนมิถุนายน 2554 ร้อยละ 5.27 โดยมีมูลค่า 1,948.68 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2553 ร้อยละ 15.7

          - ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,382.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2553 ร้อยละ 21.11
          - อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 62.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2553 ร้อยละ 3.93

          รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนกรกฎาคม 2554 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 3,392.81 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2553 ร้อยละ 3.41

          เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2554 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 658,505 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 57.12 โดยมีมูลค่า 16,354.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 27.09

          - ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 7,553.93 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 1.74
          - อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 384.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 16.72

          รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2554 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 24,292.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ร้อยละ 16.31

          เดือนกรกฎาคม 2554 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 54,819.50 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 9.74

          เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2554 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 340,820.43 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 3.93

          ประมาณการผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ปี 2554
          เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2554
          นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยยอดประมาณการการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2554 ดังต่อไปนี้

          ประมาณการผลิตรถยนต์ในเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2554 มีจำนวน 510,012 คัน เปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2554 ซึ่งมีจำนวน 399,686 คัน เพิ่มขึ้น 110,326 คัน หรือร้อยละ 27.6 และเมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2553 ซึ่งมีจำนวน 435,154 คันแล้ว เพิ่มขึ้น 74,858 คัน หรือร้อยละ 17.2

          ประมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ในเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2554 มีจำนวน 499,240 คัน เปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2554 ซึ่งมีจำนวน 638,105 คัน ลดลง 138,865 คัน หรือร้อยละ 21.76 และเมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2553 ซึ่งมีจำนวน 526,186 คันแล้ว ลดลง 26,946 คัน หรือร้อยละ 5.12