เนื้อหาวันที่ : 2006-04-26 18:41:47 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1527 views

รัฐบาล เดินหน้าหนุนไบโอดีเซลตามแผนเดิม หวังคนไทยมีทางเลือก

กระทรวงพลังงาน โดยรัฐบาลรักษาการ เดินหน้าไบโอดีเซลตามแผนเดิม ชี้จากปริมาณความต้องการใช้ในประเทศ ย้ำยังไม่จำเป็นต้องนำเข้า หนุนใช้ปาล์มน้ำมันในประเทศ

 

กระทรวงพลังงาน เดินหน้า ไบโอดีเซล ตามแผน  ชี้จากปริมาณความต้องการใช้ในประเทศ ยังไม่มีความจำเป็นต้องนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากต่างประเทศ พร้อมสนับสนุนการใช้ปาล์มน้ำมันภายในประเทศให้มากที่สุด            

.

นายวิเศษ  จูภิบาล  รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ความคืบหน้าของแผนการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล เพื่อสร้างทางเลือกให้แก่เกษตรกร และรองรับผลผลิตพืชน้ำมันภายในประเทศ กระทรวงพลังงานยังคงเดินหน้าได้ตามแผนเดิมที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 ที่บุรีรัมย์  ซึ่งได้กำหนดให้มีการใช้ไบโอดีเซลสัดส่วนผสม 5% (B5) ให้ได้ทั่วประเทศในปี 2554 และสัดส่วนผสม 10% (B10) ในปี 2555 หรือมีการใช้ไบโอดีเซลประมาณวันละ 8.5 ล้านลิตรต่อวัน 

.

 .

ทั้งนี้ การส่งเสริมการผลิต B5 และ B10 ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นั้น ซึ่งในอนาคตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีแผนส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกปาล์ม และพืชน้ำมันอื่นๆ ให้เพียงพอกับความต้องการในการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล นอกจากนี้กระทรวงพลังงานได้พิจารณาแล้วเห็นว่า จากปริมาณความต้องการใช้ และการผลิตภายในประเทศ ยังไม่มีความจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ  โดยกระทรวงพลังงานจะสนับสนุนให้เกิดการใช้วัตถุดิบภายในประเทศมาใช้ให้เต็มศักยภาพ   

.

ในตลอดปี 2549 นี้ กระทรวงพลังงานได้มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก โดยจะสนองรับกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะการพัฒนาไบโอดีเซล เพื่อเป็นการรักษาระดับความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ สร้างทางเลือกด้านพลังงานแก่ประชาชน เน้นการสร้างเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มคุณภาพการบริการด้านพลังงานให้แก่ประชาชน นายวิเศษกล่าว