เนื้อหาวันที่ : 2011-08-18 15:14:09 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1531 views

โรงงานผลิตปอร์เช่ผ่านการตรวจสอบ ISO 50001

โรงงานผลิตรถยนต์ปอร์เช่ เอจี กลายเป็นโรงงานผลิตรถยนต์ในเยอรมนีที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน ISO 50001

          โรงงานผลิตรถยนต์ปอร์เช่แห่งแรกในเมือง Zuffenhausen ประเทศเยอรมนี ประสบความสำเร็จด้วยการผ่านการตรวจสอบมาตรฐานระดับโลก ISO 50001

          โรงงานผลิตรถยนต์ปอร์เช่ เอจีที่เมือง Stuttgart-Zuffenhausen คือโรงงานผลิตรถยนต์ในเยอรมนีแห่งแรกที่ผ่านการตรวจสอบเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารจัดการพลังงานหรือ Energy Management Standard ISO 50001 อีกทั้งศูนย์คลังอะไหล่ในเมือง Sachsenheim ที่อยู่ใกล้เมือง Stuttgart ก็สามารถผ่านการตรวจสอบมาตรฐานโดย TUV SUD ด้วยเช่นเดียวกัน

          ISO 50001 นี้คือการตรวจสอบมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วทุกมุมโลก ซึ่งทำการตรวจสอบในเรื่องของระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System) ขององค์กรอย่างเป็นระบบและส่งผลให้เกิดการพัฒนาพลังงานให้มีประสิทธิภาพและใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิผลอีกด้วย ระบบการจัดการพลังงานนี้ได้ถูกนำไปรวมกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานปอร์เช่ที่ Zuffenhausen และ Sachsenheim เพื่อการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้โครงการ “Porsche Resources and Energy Management” นั่นเอง

          เป้าหมายของปอร์เช่คือ ความสามารถในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการใช้พลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงงานผลิตรถยนต์ Wolfgang Leimgruber กรรมการบริหารฝ่ายผลิตและขนส่งกล่าวว่า: “พวกเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถผ่านการตรวจสอบนี้ เพราะนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าพวกเรากำลังเดินมาถูกทางแล้วในเรื่องของการผลิตที่ต้องใช้ประสิทธิภาพของพลังงานและการประหยัดทรัพยากร นโยบายหลักๆ เพื่อสิ่งแวดล้อมของเรานั้นคือ การทำงานร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีรวมไปถึงการประหยัดพลังงานจากธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน ดังนั้นเราจะพัฒนาความสมดุลของพลังงานต่อไปเพื่อประสิทธิภาพการจัดการพลังงานที่สูงสุด”

          โรงงานปอร์เช่ที่ Zuffenhausen และ Sachsenheim ได้ทำการพัฒนาประสิทธิภาพของพลังงานมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ศูนย์การจัดการพลังงานได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และเพียบพร้อม รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทางเทคนิคใหม่ๆ ก็ได้ถูกติดตั้งขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน อีกทั้งขณะนี้ยังได้ก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าเพื่อควบคุมระบบพลังงานที่โรงงานในเมือง Zuffenhausen และในเมือง Sachsenheim ด้วยเช่นเดียวกัน

          หลังคาของศูนย์คลังอะไหล่ที่ Sachsenheim นั้นเป็นหลังคาแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานได้ถึง 2 ล้านกิโลวัตต์ต่อปีเลยทีเดียว ส่วนศูนย์โรงพ่นสีที่เมือง Zuffenhausen ยังมีการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีชั้นนำใหม่ๆ อย่างเพียบพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นการป้องกันการทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย และสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ถูกนำมาใช้ในโรงงานผลิตรถยนต์ปอร์เช่โดยมุ่งเน้นเรื่องของการลดมลภาวะและประหยัดพลังงานตลอดจนทรัพยากรต่างๆ ให้ได้มากที่สุด