เนื้อหาวันที่ : 2011-08-16 10:07:17 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 949 views

สศค. เผย ก.ค. รายได้รัฐต่ำกว่าเป้าเหตุลดภาษีน้ำมัน

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือน ก.ค. 2554 ต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อยจากการลดภาษีน้ำมันดีเซล ขณะที่รายได้ 10 เดือนยังสูงเกือบ 2 แสนล้านบาท

          สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือน ก.ค. 2554 ต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อยจากการลดภาษีน้ำมันดีเซล ขณะที่รายได้ 10 เดือนยังสูงเกือบ 2 แสนล้านบาท

          นายนริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผยการจัดเก็บรายได้รัฐบาล เดือนกรกฎาคม 2554 ต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย จากการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล แต่รายได้รัฐบาลในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554 ยังคงสูงกว่าเป้าหมายกว่า 1.79 แสนล้านบาท หรือร้อยละ 13.7

          เดือนกรกฎาคม 2554 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 104,069 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 2,332 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.2 (ต่ำกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 14.9) เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ต่ำกว่าประมาณการ 7,592 ล้านบาท จากการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ส่วนการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร และกรมศุลกากรยังคงสูงกว่าประมาณการอย่างต่อเนื่อง จำนวน 6,158 และ 848 ล้านบาท ตามลำดับ

          ในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – กรกฎาคม 2554) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 1,490,792 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 179,159 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.7 (สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 9.9) เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร หน่วยงานอื่น และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงกว่าเป้าหมายจำนวน 145,207 15,399 10,277 7,598 และ 10,789 ล้านบาท ตามลำดับ

          นายนริศ สรุปว่า “จากผลการจัดเก็บรายได้ที่ผ่านมา และทิศทางภาวะเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง กระทรวงการคลังมั่นใจว่าในปีงบประมาณ 2554 รัฐบาลจะจัดเก็บรายได้สุทธิประมาณ 1.85 ล้านล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย (1.65 ล้านล้านบาท) ในอัตราที่ค่อนข้างสูง”