เนื้อหาวันที่ : 2011-08-04 13:45:19 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1232 views

ภาวะเศรษฐกิจประจำวันที่ 4 ส.ค. 2554

1. เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวไทยหลังมีรัฐบาลใหม่
-  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมทบทวนเป้ายอดนักท่องเที่ยวใหม่อีกครั้งหลังจากมีรัฐบาลใหม่   เพราะคาดว่ารัฐบาลจะมีมาตรการออกมาเพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้ขยายตัวดีขึ้น นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวฯเตรียมจัดพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวประจำปี 54 ในวันที่ 15 ส.ค.นี้ ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพให้บริการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่ยอมรับ และเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC )

-  สศค. วิเคราะห์ว่า จากข้อมูลล่าสุด จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศในเดือน มิ.ย. 54  มีจำนวน 1.49 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 53.9 โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 54 มีจำนวนทั้งสิ้น 9.7 ล้านคน ขยายตัวสูงร้อยละ 28.1 ปรับตัวดีขึ้นจากปลายปี 53 ที่ขยายตัวร้อยละ 12.6 ซึ่งได้แรงหนุนจากตลาดเอเชียป็นหลัก โดยเฉพาะจากเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและอาเซียน สะท้อนภาคการท่องเที่ยวต่างชาติมีบทบาทสำคัญในการช่วยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ สศค.คาดว่า หากสถานการณ์การเมืองเข้าสู่ภาวะปกติ หรือไม่มีภัยธรรมชาติ การท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะมีจำนวน 19.5 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 22.7 ต่อปี สร้างรายได้ให้กับประเทศ 7.70 แสนล้านบาท

2.  ก.ค. 54 เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 636,344 ตัน
-  สมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) เปิดเผยว่า เวียดนามส่งออกข้าว 636,344 ตันในเดือนก.ค. 54 คิดเป็นมูลค่ากว่า 305 ล้านดอลลาร์ โดยเป็นการส่งออกไปยังตลาดเอเชีย ถึงร้อยละ50 ของยอดการส่งออกข้าวทั้งหมด ทั้งนี้ ยอดส่งออกเดือนก.ค.54 ได้ดันยอดส่งออกทั้งหมดในช่วง 7 เดือนแรกของปี 54 ทะลุระดับ 4.5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2.152 พันล้านดอลลาร์

-  สศค. วิเคราะห์ว่า การส่งออกข้าวของเวียดนามในปี 54 มีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตข้าวของประเทศผู้ผลิตสำคัญลดลง ขณะที่ความต้องการของตลาดโลกเพิ่มขึ้น และยังคาดว่าน่าจะส่งออกข้าวมากกว่า 7 ล้านตันในปี 54 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 6.8 ล้านตันในปี 53 โดยตลาดส่งออกหลักของเวียดนามได้แก่ ประเทศในเอเชีย แอฟริกา และอเมริกา ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 54.0 31.0 และ 12.2 ของการส่งออกข้าวทั้งหมด ตามลำดับ

ทั้งนี้ เวียดนามได้ใช้มาตรการบังคับให้ผู้ส่งออกข้าวให้ความสำคัญต่อคุณภาพสินค้า  บรรจุภัณฑ์และการส่งมอบสินค้าตามเวลา เพื่อสนับสนุนการส่งออก ทั้งนี้  สศค. คาดว่า  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนามในปี 54 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 4.1 ต่อปี (คาดการณ์ ณ เดือน มิ.ย.54) 

3. มูดีส์ คงเครดิตสหรัฐฯ ระดับ AAA
-  มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส บริษัทเครดิตเรตติ้งยักษ์ใหญ่ของโลก ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ อยู่ที่ระดับ AAA หลังสภาคองเกรสผ่านร่างกฎหมายใหม่ในการเพิ่มเพดานหนี้ ซึ่งสามารถเลี่ยงการผิดหนี้ชำระหนี้ได้แล้ว อย่างไรก็ตาม มูดีส์เสริมว่าแนวโน้มความน่าเชื่อถือในอนาคตของสหรัฐฯ ยังเป็นไปในทางลบ โดยอาจถูกปรับลดอันดับเครดิตลงได้ หากวินัยการคลังอ่อนแอลง

-  สศค. วิเคราะห์ว่า การที่มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ของสหรัฐฯ อยู่ที่ระดับ AAA เนื่องจากรัฐบาลสหรัฐได้บรรลุข้อตกลงการปรับเพิ่มเพดานหนี้และสามารถลดยอดขาดดุลภายในวงเงิน 2.4 – 2.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ข้อตกลงดังกล่าวกำหนดว่า รัฐบาลสหรัฐจะต้องปรับลดการใช้จ่ายมูลค่า  1 ล้านล้านดอลลาร์ในระยะเวลา 10 ปี และจะปรับเพิ่มเพดานหนี้ 14.3 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งมากพอที่จะช่วยให้มีงบประมาณเพียงพอในการใช้จ่ายได้จนถึง ปี 55

อย่างไรก็ตาม ยังมีความกังวลว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอาจถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงอีก เนื่องจาก S&P ให้ข้อสังเกตว่ารัฐบาลสหรัฐต้องใช้เงินกว่า 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อลดการขาดดุล อย่างไรก็ดี อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐ ในไตรมาสแรกของปี 54 ขยายตัวร้อยละ 2.3 ทั้งนี้ สศค. คาดว่าเศรษฐกิจของสหรัฐในปี 54 จะขยายตัวได้ร้อยละ 2.3 (คาดการณ์ ณ เดือน มิ.ย. 54 )

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง