เนื้อหาวันที่ : 2011-07-25 11:12:59 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2181 views

ใช้รถเติมก๊าซถูกวิธี ป้องกันระเบิด – เพลิงไหม้รถ

ปัจจุบันมีผู้ใช้รถหันมาใช้ก๊าซแทนน้ำมันกันมากด้วยต้นทุนราคาที่ถูกกว่า แต่ก็มีอยู่บ่อยครั้งที่มักได้ยินข่าวการระเบิด หรือเกิดเพลิงไหม้ในรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ วันนี้มีวิธีใช้รถเติมก๊าซถูกต้อง และปลอดภัยมาฝาก

         ปัจจุบันมีผู้ใช้รถยนต์หันมาใช้ก๊าซแทนน้ำมันกันมากด้วยต้นทุนราคาที่ถูกกว่า แต่ก็มีอยู่บ่อยครั้งที่มักได้ยินข่าวการระเบิด หรือเกิดเพลิงไหม้ในรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ วันนี้มีวิธีใช้รถเติมก๊าซถูกต้อง และปลอดภัยมาฝากค่ะ

         กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนผู้ใช้รถติดตั้งระบบก๊าซ ให้เติมก๊าซจากสถานีบริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ในขณะเติมก๊าซให้ดับเครื่องยนต์ ห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ทุกชนิด รวมถึงไม่ก่อประกายไฟ ไม่สูบบุหรี่ในบริเวณที่เติมก๊าซ หมั่นนำรถเข้าตรวจสอบระบบก๊าซจากศูนย์ติดตั้งตามระยะเวลาที่กำหนด หรือตรวจสอบ ในเบื้องต้นด้วยตนเองอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง เพื่อป้องกันก๊าซรั่วไหล ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดระเบิดหรือเพลิงไหม้สูงนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันมีจำนวนรถติดตั้งก๊าซเพิ่มมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยจึงขอแนะวิธีปฏิบัติสำหรับผู้ใช้รถเติมก๊าซ ดังนี้

         • ไม่เติมก๊าซโดยวิธีถ่ายเทก๊าซจากถังหนึ่งไปสู่อีกถังหนึ่ง ให้เติมก๊าซจากสถานีบริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มีหัวจ่ายที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย พร้อมตรวจตราการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเปิดฝาถังก๊าซ ระหว่างเติมไม่มีก๊าซรั่วไหล สายท่อก๊าซ ไม่บิดงอ หรือเป็นเกลียว พร้อมปิดฝาถังก๊าซให้สนิททุกครั้ง

         • ไม่เติมก๊าซเกินแรงดันที่กำหนดไว้ของถังก๊าซแต่ละประเภท หรือเขย่ารถให้สามารถเติมก๊าซได้มากขึ้น เพราะจะทำให้ถังเสื่อมสภาพเร็วขึ้น และเสี่ยงต่อการเกิดระเบิด

         • ในขณะเติมก๊าซ ให้ดับเครื่องยนต์ และห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ทุกชนิด เช่น เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ รวมถึงไม่ก่อประกายไฟ ในบริเวณที่มีการเติมก๊าซ เช่น สูบบุหรี่

         • การดูแลรถที่ใช้ก๊าซ หมั่นนำรถเข้าตรวจสอบระบบก๊าซจากศูนย์ติดตั้งตามระยะเวลาที่กำหนด หรือตรวจสอบในเบื้องต้นด้วยตนเองอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง โดยใช้น้ำสบู่หยอดตามข้อต่อท่อส่งก๊าซ พร้อมสังเกตรอยฉีกขาดของท่อที่อยู่ใต้ท้องรถและบริเวณที่เติมก๊าซ หากพบรอยรั่วซึมหรือได้กลิ่นก๊าซรั่วไหลให้รีบนำรถเข้าศูนย์บริการ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขในทันที

         • กรณีจอดรถยนต์ที่ติดตั้งระบบก๊าซไว้เป็นเวลานาน ให้ปิดวาล์วมือหมุน ที่ถังก๊าซ เพื่อป้องกันระบบไฟฟ้าขัดข้อง จนเกิดการระเบิดและเพลิงไหม้รถ กรณีเกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบก๊าซ ให้รีบดับเครื่องยนต์และปิดวาล์วถังก๊าซทันที เพื่อป้องกันก๊าซรั่วไหล พร้อมรีบออกห่างจากตัวรถ และห้ามกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟในบริเวณดังกล่าว

         • หากยังได้กลิ่นก๊าซรั่วไหล ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์อย่างเด็ดขาด ให้แจ้งหน่วยฉุกเฉิน เพื่อเตรียมระงับเหตุ เพราะอาจเกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้รถ

         • กรณีไม่มีกลิ่นก๊าซ ให้เปลี่ยนมาใช้ระบบน้ำมันแทน และ รีบนำรถไปตรวจสอบสภาพจากศูนย์บริการโดยด่วน

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)