เนื้อหาวันที่ : 2011-07-21 11:15:51 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1091 views

กลุ่มยานยนต์เร่งเครื่องผลิตคงเป้าทั้งปี 1.8 ล้านคัน

บริษัทรถยนต์เร่งเครื่องเพิ่มกำลังการผลิตหลังชะงักจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิ ยันเป้าที่ 1.8 ล้านคัน มั่นใจตลาดยังโตต่อเนื่อง

           บริษัทรถยนต์เร่งเครื่องเพิ่มกำลังการผลิตหลังชะงักจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิ ยันเป้าที่ 1.8 ล้านคัน มั่นใจตลาดยังโตต่อเนื่อง

           นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนยอดขายภายในประเทศ การผลิต และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนมิถุนายน 2554 ดังต่อไปนี้
 
ยอดขาย
           ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนมิถุนายน 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 70,259 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2554 ร้อยละ 25.8 แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 0.4 ยอดขายรถยนต์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น และจากการที่ค่ายรถยนต์เริ่มกลับมาผลิตรถยนต์ได้ตามปกติ ทำให้สามารถส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้าได้เพิ่มขึ้นด้วย ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 221,818 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 21.47 และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2554 ร้อยละ 18.24

          ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 รถยนต์มียอดขาย 432,012 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 21.1 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,080,627 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 ร้อยละ 15.8
 
การผลิต
           จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมิถุนายน 2554 มีทั้งสิ้น 153,546 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 3.14 และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2554 ร้อยละ 55.4 เนื่องจากทุกบริษัทเร่งกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยช่วงที่ไม่สามารถผลิตได้ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา เริ่มมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากได้รับชิ้นส่วนจากบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น แม้ว่าบางค่ายอาจยังได้รับผลกระทบอยู่บ้างก็ตามจำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 810,510 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 ร้อยละ 5.4

          รถยนต์นั่ง เดือนมิถุนายน 2554 ผลิตได้ 52,744 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 2.61 ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 มีจำนวน 300,474 คัน เท่ากับร้อยละ 37.07 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 ร้อยละ 22.7

          รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนมิถุนายน 2554 ผลิตได้ 45 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 36.36 รวมเดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 ผลิตได้ 260 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 ร้อยละ 32.65

          รถยนต์บรรทุก เดือนมิถุนายน 2554 ผลิตได้ทั้งหมด 100,757 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 6.41 และตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 ผลิตได้ทั้งสิ้น 509,776 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 ร้อยละ 2.7

          รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมิถุนายน 2554 ผลิตได้ทั้งหมด 99,312 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 7.12 และตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 ผลิตได้ทั้งสิ้น 499,408 คัน เท่ากับร้อยละ 61.62 ของ ยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 ร้อยละ 2.76 โดยแบ่งเป็น

          - รถกระบะบรรทุก 192,519 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 ร้อยละ 1.9
          - รถกระบะดับเบิลแค็บ 257,355 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 ร้อยละ 3.47
          - รถกระบะ PPV 49,534 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 ร้อยละ 14.71

          รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนมิถุนายน 2554 ผลิตได้ 1,445 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 26.76 รวมเดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 ผลิตได้ 10,368 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 ร้อยละ 0.45
 
ผลิตเพื่อส่งออก
          เดือนมิถุนายน 2554 ผลิตได้ 82,969 คัน เท่ากับร้อยละ 54.04 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 4.55 ส่วนเดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 413,322 คัน เท่ากับร้อยละ 50.99 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2553 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 2.71

          รถยนต์นั่ง เดือนมิถุนายน 2554 ผลิตเพื่อการส่งออก 19,071 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 9.62 ยอดผลิตส่งออกของรถยนต์นั่งตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 จำนวน 109,480 คัน เท่ากับร้อยละ 36.44 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 ร้อยละ 17

          รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมิถุนายน 2554 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 63,898 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 9.69 และตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 303,842 คัน เท่ากับร้อยละ 60.84 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 ร้อยละ 8.27 โดยแบ่งเป็น

          - รถกระบะบรรทุก 58,110 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 ร้อยละ 14.02
          - รถกระบะดับเบิลแค็บ 214,866 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 ร้อยละ 4.57
          - รถกระบะ PPV 30,866 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 ร้อยละ 19.83
 
ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ
          เดือนมิถุนายน 2554 ผลิตได้ 70,577 คัน เท่ากับร้อยละ 45.96 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 1.52 และเดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 ผลิตได้ 397,188 คัน เท่ากับร้อยละ 49 ของยอดการผลิตทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 ร้อยละ 15.4

          รถยนต์นั่ง เดือนมิถุนายน 2554 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 33,673 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 1.86 ยอดผลิตจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 190,994 คัน เท่ากับร้อยละ 63.56 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 แล้ว เพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.23 จากยอดขายรถยนต์นั่งในประเทศที่เติบโตขึ้นร้อยละ 26.3

          รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมิถุนายน 2554 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 35,414 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 2.77 และตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 ผลิตได้ทั้งสิ้น 195,566 คัน เท่ากับร้อยละ 39.16 ของยอดการผลิตรถกระบะ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 ร้อยละ 7.25 จากยอดขายรถกระบะที่เติบโตขึ้นร้อยละ 18.1 ซึ่งแบ่งเป็น

          - รถกระบะบรรทุก 134,409 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 ร้อยละ 10.77
          - รถกระบะดับเบิลแค็บ 42,489 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 ร้อยละ 2.56
          - รถกระบะ PPV 18,668 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 ร้อยละ 4.65

          รถบรรทุก เดือนมิถุนายน 2554 ผลิตได้ 1,445 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 26.76 รวมเดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 ผลิตได้ 10,368 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 ร้อยละ 0.45
 
รถจักรยานยนต์
          เดือนมิถุนายน 2554 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 311,025 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 27.79 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 222,149 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 10.51 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 88,876 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 109.81

          ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,614,856 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 28.01 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,167,592 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 19.64 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 447,264 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 56.6
 
การส่งออก
รถยนต์สำเร็จรูป

          เดือนมิถุนายน 2554 ส่งออก 61,156 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 11.73 แต่มากกว่าเดือนพฤษภาคม 2554 ร้อยละ 58.21 โดยมีมูลค่าการส่งออก 28,021.87 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 10.32
          - เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,371.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 6.1
          - ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 11,071.12 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 12.53
          - อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,441.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 6.8

          รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมิถุนายน 2554 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 42,905.30 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 9.65

          เดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 386,410 คัน โดยส่งออกลดลงจากปี 2553 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 7.6 มีมูลค่าการส่งออก 170,801.67 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 ร้อยละ 12.47
          - เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 12,286.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 ร้อยละ 32.21
          - ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 67,598.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 ร้อยละ 3.39
          - อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 7,814.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 ร้อยละ 14.24

          รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 258,501.42 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 ร้อยละ 6.56
 
รถจักรยานยนต์
           เดือนมิถุนายน 2554 มีจำนวนส่งออก 110,450 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 102.57 และมากกว่าเดือนพฤษภาคม 2554 ร้อยละ 14.55 โดยมีมูลค่า 1,893.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 9.26
          - ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,242.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 5.37
          - อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 74.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 35.27

          รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนมิถุนายน 2554 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 3,210.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 8.2

          เดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 553,877 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 60.59 โดยมีมูลค่า 14,405.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 36.45
          - ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 6,171.88 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 5.73
          - อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 322.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 19.56

          รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 20,899.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 ร้อยละ 20.3

          เดือนมิถุนายน 2554 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 46,115.62 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 8.6

          เดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 279,401.06 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 4.97
 
ประมาณการผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ปี 2554
เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554
          นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์
โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยยอดประมาณการการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554 ดังต่อไปนี้

          ประมาณการผลิตรถยนต์ในเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554 มีจำนวน 486,987 คัน เปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2554 ซึ่งมีจำนวน 341,529 คัน เพิ่มขึ้น 145,458 คัน หรือร้อยละ 42.59 และเมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2553 ซึ่งมีจำนวน 428,236 คันแล้ว เพิ่มขึ้น 58,751 คัน หรือร้อยละ 13.72

          ประมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ในเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554 มีจำนวน 621,473 คัน เปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2554 ซึ่งมีจำนวน 540,734 คัน เพิ่มขึ้น 80,739 คัน หรือร้อยละ 14.93 และเมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2553 ซึ่งมีจำนวน 529,330 คันแล้ว เพิ่มขึ้น 92,143 คัน หรือร้อยละ 17.41

ที่มา : ส.อ.ท.