เนื้อหาวันที่ : 2011-07-18 09:44:30 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1301 views

เอกชนค้านขึ้นค่าแรง 300 บาทหวั่นกระทบเศรษฐกิจ

หอการค้าจวกนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำห่วงกระทบเศรษฐกิจระยะยาว SMEs ส่อเค้าเลิกกิจการ นักลงทุนแห่ย้ายฐานไปเพื่อนบ้าน

          หอการค้าจวกนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำห่วงกระทบเศรษฐกิจระยะยาว SMEs ส่อเค้าเลิกกิจการ นักลงทุนแห่ย้ายฐานไปเพื่อนบ้าน

          นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 54 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้มีการจัดประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ

โดยสาระสำคัญซึ่งที่ประชุมได้มีความเห็นร่วมกันมีดังนี้ คือ
          1. การปรับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท/วัน พร้อมกันทั้งประเทศ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รู้สึกเป็นห่วงอย่างยิ่ง เนื่องจากมีสัญญาณ ทั้งจากภาคเอกชนภายในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศจำนวนมาก มีความวิตกต่อผลกระทบที่จะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นมาก กล่าวคือ

             1.1 ในระยะสั้นผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งเป็นธุรกิจส่วนใหญ่ของประเทศ จะได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรง ดังนั้น หากมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำจะต้องมีมาตรการมาชดเชยเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้กับ SMEs

             1.2 นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนชาวไทย รวมถึงนักลงทุนที่มีแผนจะลงทุนในประเทศไทย อาจย้ายฐานการผลิตไปประเทศที่มีค่าแรงที่ต่ำกว่า และมีบรรยากาศการลงทุนที่ใกล้เคียงกัน

          2. ขอบคุณพรรคเพื่อไทย ที่เห็นความสำคัญและได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น เป็น 1 ใน 7 ภารกิจเร่งด่วนที่รัฐบาลชุดใหม่ควรดำเนินการทันทีหลังจากแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร และยินดีที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

          3. อยากเห็นความสามัคคีของคนในชาติกลับมาสู่สังคมไทยอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีและเชื่อว่าในสถานการณ์ที่ทั่วโลกมีการแข่งขันกันสูง ความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันของคนในชาติจะช่วยให้เราสามารถต่อสู่กับปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี และจะช่วยนำพาความเจริญมาสู่ประเทศชาติ

          หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศยินดีให้ความร่วมมือ และพร้อมที่จะหารือกับรัฐบาลอย่างใกล้ชิด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประเทศในระยะยาว

ที่มา : หอการค้าไทย