เนื้อหาวันที่ : 2011-07-11 10:43:49 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1805 views

โดยสารรถตู้อย่างปลอดภัย

รถตู้โดยสารเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเดินทางสำหรับผู้ต้องการความสะดวกสบายและรวดเร็ว แต่บ่อยครั้งที่เรามักได้ยินข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถตู้โดยสาร หากคุณต้องโดยสารกับรถตู้เป็นประจำ ทำอย่างไรจึงจะปลอดภัย

          รถตู้โดยสารเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเดินทางสำหรับผู้ต้องการความสะดวกสบายและรวดเร็ว แต่บ่อยครั้งที่เรามักได้ยินข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถตู้โดยสาร หากคุณต้องโดยสารกับรถตู้เป็นประจำ ทำอย่างไรจึงจะปลอดภัย

          นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า รถตู้โดยสารเป็นทางเลือกใหม่สำหรับ ผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายและความรวดเร็วในเดินทาง ซึ่งบ่อยครั้งที่มักเกิดอุบัติเหตุรุนแรงสร้างความเสียหายอย่างมหาศาล เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิต ขอแนะผู้โดยสารและผู้ขับรถตู้โดยสารปฏิบัติ ดังนี้

          ผู้โดยสาร เลือกใช้บริการรถตู้ ที่มีแผ่นป้ายทะเบียนรถสีเหลือง หมายเลขทะเบียนรถสีดำ ด้านข้างรถระบุชื่อผู้ประกอบการขนส่ง และเครื่องหมายการเข้าร่วมบริการ พร้อมระบุชื่อเส้นทางและหมายเลขเส้นทางอย่างชัดเจน เลือกนั่งบริเวณตอนกลาง หรือด้านขวาของรถที่อยู่ฝั่งเดียวกับพนักงานขับรถ จะปลอดภัยที่สุด หลีกเลี่ยงการนั่งใกล้ประตูรถ เพราะเป็นส่วนที่มีโครงสร้างเปราะบาง หากประสบอุบัติเหตุรุนแรง ประตูรถอาจยุบตัวเข้ามาหรือเปิดออก จนผู้โดยสารถูกอัดติดอยู่ในรถหรือถูกเหวี่ยงออกนอกรถ ทำให้เกิดอันตรายรุนแรงขึ้น

หากจำเป็นต้องนั่งริมประตูรถ ให้ล็อคประตูรถทุกครั้ง จะช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้น รวมถึงควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง เนื่องจากเข็มขัดนิรภัยจะยึดลำตัวมิให้กระแทกกับอุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถ และผู้โดยสารรายอื่น รวมถึงป้องกันการกระเด็นออกจากตัวรถเมื่อประสบอุบัติเหตุ จึงช่วยลดความเสี่ยง ต่อการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตได้

ทั้งนี้ ผู้โดยสารไม่ควรนอนหลับขณะเดินทาง เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้มีสติ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัย พร้อมหมั่นสังเกตพฤติกรรมและลักษณะการขับขี่ของผู้ขับรถ หากมีอาการหาวบ่อยครั้ง อยู่ในสภาพอ่อนเพลีย ขับรถเร็ว แซงกระชั้นชิด ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ให้ดำเนินการตักเตือน หากไม่ปฏิบัติตามให้โทรแจ้งสายด่วนศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้นั่งโดยก้มหรือโน้มศีรษะไปทางด้านหน้า เก็บศอกให้ชิดลำตัวมากที่สุด เพื่อป้องกันศีรษะ ลำคอ ถูกแรงกระแทก และแรงเหวี่ยง ซึ่งจะช่วยลดอาการบาดเจ็บและอัตราการเสียชีวิตลงได้

          ผู้ขับรถตู้โดยสาร ก่อนเดินทาง เตรียมร่างกายให้พร้อม โดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตรวจสอบรถและอุปกรณ์นิรภัยภายในรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย ศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่มีความชำนาญและปลอดภัย รวมถึงตรวจสอบให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งก่อนออกรถ

          ขณะเดินทาง ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ความเร็วสูง ไม่ขับจี้ท้าย ไม่ขับตัดหน้ากระชั้นชิด ไม่เปลี่ยนช่องทางกะทันหัน ไม่โทรศัพท์ขณะขับขี่ รวมถึงไม่บรรทุกผู้โดยสารเกินอัตราที่กำหนด ที่สำคัญ ผู้ขับรถตู้โดยสารต้องมีใบอนุญาตขับขี่ประเภทรถโดยสารสาธารณะ ห้ามดัดแปลง หรือเพิ่มที่นั่ง เพราะการบรรทุกผู้โดยสารเกินอัตราที่กำหนด จะทำให้รถเสียการทรงตัวและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย