เนื้อหาวันที่ : 2011-07-07 10:26:49 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1986 views

BWG ส้มหล่น! รัฐไฟเขียวคืนภาษี หวังดึงโรงงานนำขยะเข้าระบบ

เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ยิ้มรัฐเตรียมออกมาตรการคืนภาษีจูงใจโรงงานเข้าระบบกำจัดกากถูกวิธี ชี้เอื้อบริษัทได้งานเพิ่ม

นางทัศนีย์ ทองดี
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

          "เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน" เผยรัฐเตรียมออกมาตรการจูงใจโรงงานอุตสาหกรรมเข้าโครงการบำบัดกากอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธีเพื่อสกัดปัญหาการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน หลังพบมีโรงงานถึง 99% ของประเทศยังไม่เข้าสู่ระบบบำบัดกากอย่างถูกต้อง ล่าสุดเตรียมคลอดมาตรการคืนภาษีหนุนโรงงานส่งขยะเข้าโครงการรีไซเคิล เพื่อลดมลพิษและให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มั่นใจเป็นผลดีต่อ BWG ในฐานะผู้ให้บริการครบวงจรเพียงรายเดียวในประเทศไทย และเป็นผู้นำในโครงการบำบัดขยะอุตสาหกรรม

          นางทัศนีย์ ทองดี ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจบัดบัดกากอุตสหกรรมอย่างครบวงจรระดับแนวหน้าของประเทศไทยกล่าวว่า จากปัจจุบันที่ประเทศไทยมีกากอุตสาหกรรมทั้งเป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย รวมกันถึงปีละ 30 ล้านตัน

ในขณะที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ในประเทศทั้ง 3 ราย รวมถึงบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บำบัดกากอุตสาหกรรมเหล่านี้รวมกันเพียง 3-4 แสนตัน/ปี หรือประมาณ 1% ของปริมาณ กากอุตสาหกรรมทั้งระบบเท่านั้น ทำให้ภาครัฐโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้พยายามออกมาตรการเพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในประเทศไทยที่เป็นผู้สร้างกากอุตสาหกรรมเหล่านี้เข้าระบบบำบัดกากอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธี เพื่อลดการก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในประเทศ โดยล่าสุดได้เตรียมออกมาตรการด้านการคืนภาษีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่นำกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้องมากขึ้น

          "มาตรการของภาครัฐที่จะออกมาหลังจากนี้ คือการใช้มาตรการคืนภาษีจูงใจให้โรงงานนำกากอุตสาหกรรมเข้ามากำจัดมากขึ้น โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีข้อมูลอยู่แล้วว่าโรงงานที่ขออนุญาต แต่ละโรงงานจะมีกำลังการผลิตเท่าใด และจะมีกากหรือขยะจากกระบวนการผลิตเท่าใดในแต่ละปี จึงสามารถนำมาตรการดังกล่าวมาใช้ได้ ซึ่งเชื่อว่าหากมาตรการดังกล่าวถูกนำมาใช้ในทางปฏิบัติ จะได้รับการตอบรับจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างเพราะ เพราะสามารถขอคืนภาษีได้ในอัตราที่สูง คุ้มค่ากับการเข้าสู่กระบวนการบำบัดกากอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธี"

          นางทัศนีย์ กล่าวอีกว่า ยอมรับว่ามาตรการดังกล่าวส่งผลดีต่อบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างมาก ในฐานะเป็นผู้ประกอบการรายเดียวที่ให้บริการบำบัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ตั้งแต่การฝังกลบ การเผาด้วยเตาความร้อนสูง การนำมาบำบัด และ รีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ รวมไปถึงการต่อยอดเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานทดแทน จึงสามารถรองรับกากอุตสาหกรรมที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดได้อย่างคล่องตัว ซึ่งเชื่อว่าหากมาตรการดังกล่าวนำมาใช้อย่างเป็นทางการ จะเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เติบโตเพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจน เนื่องจากบริษัทฯ สามารถรองรับปริมาณกากอุตสาหกรรมที่จะเข้าสู่กระบวนการบำบัดอย่างถูกต้องได้อย่างคล่องตัว โดยล่าสุดได้เตรียมขยายหลุมฝังกลบเพื่อรองรับปริมาณกากอุตสาหกรรมที่จะเพิ่มขึ้นในระยะ 2-3 ปีข้างหน้าด้วย

          ทั้งนี้ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการเปิดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนให้กับ ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ที่ราคาหุ้นละ 1.10 บาท พร้อมแถมใบสำคัญแสดงสิทธิ์ เพื่อซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนต์) ฟรีในสัดส่วน 2 หุ้เนเพิ่มทุนต่อ 1 วอร์แรนต์ด้วย เพื่อระดมทุนไปใช้ในการลงทุนในโครงการก่อสร้างหลุมฝังกลบเพิ่มเติม ระบบกำกับดูแลและความคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระบบขนส่ง ที่ใช้ในการบริการและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการขยายธุรกิจในอนาคต