เนื้อหาวันที่ : 2011-07-06 10:33:20 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 858 views

ปตท. เร่งตรวจสอบซ่อมแซมระบบท่อส่งก๊าซฯ

          ปตท. เร่งตรวจสอบซ่อมแซมระบบท่อส่งก๊าซฯ ให้สามารถกลับมาดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด

          ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและ ก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในขณะนี้ ปตท. สามารถหยุดการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลได้แล้ว โดยการส่งนักประดาน้ำลงไปปิดวาล์ว เพื่อตัดแยกระบบท่อกิ่ง (24 นิ้ว) ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่ว ออกจากระบบท่อประธานในทะเลขนาด 34 นิ้ว (ท่อเส้นที่ 1) เมื่อเวลา 01.15 น. ของวันที่ 4 กรกฎาคม 2554

          สำหรับการดำเนินการขั้นตอนต่อไป ปตท. จะร่วมกับผู้เชี่ยวชาญดำเนินการตรวจสอบสภาพภายนอกของท่อประธาน และดำเนินการกำจัดน้ำและความชื้นออกจากระบบท่อฯ หลังจากนั้นจึงจะทำการตรวจสอบสภาพภายในระบบท่อฯ อย่างละเอียด ก่อนจะเริ่มขั้นตอนการนำระบบท่อกลับเข้าสู่การส่งก๊าซฯ ตามปกติ ซึ่งคาดว่าประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2554 โดยการดำเนินงานทุกขั้นตอนจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวัง และปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยระบบท่อส่งก๊าซฯ ในทะเลอย่างเคร่งครัด

          ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เปิดเผยเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดหาเชื้อเพลิงทดแทน ปตท. ได้จัดหา ก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) เพิ่มมากขึ้นจากแผนในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2554 ในปริมาณ  210,000 ตัน (3 ลำเรือ) รวมทั้งยังคงจัดหาและจัดส่งน้ำมันเตาให้แก่โรงไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ และ ปตท. ยังคงจัดส่งก๊าซ LPG จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ สำหรับการใช้เป็นเชื้อเพลิงภายในประเทศได้ตามแผน