เนื้อหาวันที่ : 2011-07-06 10:30:39 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 860 views

ภาวะเศรษฐกิจประจำวันที่ 5 ก.ค. 2554

1. ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์สถานการณ์ข้าวครึ่งหลังปี 54
-  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานดัชนีราคาข้าวเดือน มิ.ย.54 ปรับเพิ่มสูงขึ้นทุกประเภท ทั้งเมื่อเทียบกับเดือน พ.ค.54 และเดือน มิ.ย.53 โดยดัชนีราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ในเดือน มิ.ย.54 อยู่ที่ระดับ 182.7 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า  วงการค้าข้าวคาดการณ์ว่าการส่งออกข้าวของไทยปี 54 อยู่ที่ระดับสูงกว่า 10 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ ที่ 9.0 - 9.5 ล้านตัน และจะเป็นปริมาณส่งออกข้าวที่สูงสุดในรอบ 10 ปี

-  สศค. วิเคราะห์ว่า การส่งออกข้าวของไทยในครึ่งปีหลังต้องติดตามว่าไทยจะเผชิญกับปัญหาภัยธรรมชาติที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเพาะปลูกหรือไม่ โดยการส่งออกข้าวในเดือน พ.ค.54 ขยายตัวร้อยละ 99.0 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 46.3 หรือคิดเป็นมูลค่าการส่งออก 714.6 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ 502.5 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการส่งออกข้าวของไทยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 54 (ม.ค. – พ.ค. 54) มีการขยายตัวร้อยละ 42.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 2,885 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ สศค. คาดว่าการส่งออกของไทยจะกลับมาขยายตัวได้ดีในช่วงครึ่งปีหลังตามที่คาดการณ์ โดยคาดว่าทั้งปี 54 จะขยายตัวร้อยละ 8.0 – 10.0 (คาดการณ์ ณ เดือน มิ.ย. 54)

2. 3 แบงก์ไทยปล่อยกู้ฟอร์ด 1.55 หมื่นล้านบาท สร้างโรงงานที่ระยอง
-  ในวันที่ 4 ก.ค. 54 บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ ได้ลงนามข้อตกลงทางการเงินอย่างเป็นทางการมูลค่า 1.55 หมื่นล้านบาท ร่วมกับแหล่งเงินลงทุนในประเทศ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทิปโก้ และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโรงงานประกอบรถยนต์นั่งแห่งใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยของฟอร์ดในจังหวัดระยอง

-  สศค. วิเคราะห์ว่า การร่วมทุนของบริษัทฟอร์ดกับธนาคารในประเทศ จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทย คือ ในระยะสั้นจะเป็นการเพิ่มการจ้างงานในประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงอุตสาหกรรมชิ้นส่วนที่เกี่ยวเนื่อง ขณะที่ในระยะยาวจะช่วยเพิ่มศักยภาพและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตยานยนต์ให้กับไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการส่งออกของไทยได้ในอนาคต ทั้งนี้ ในปี 53 การผลิตยานยนต์สัดส่วนร้อยละ 5.4 ของการผลิตรวม ในขณะที่การส่งออกยานยนต์มีสัดส่วนร้อยละ 11.3  ของการส่งออกรวมในปี 53

3. ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนยุโรป ก.ค. ปรับขึ้น 5.3 จุด
-  กลุ่มวิจัย Sentix เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนยุโรปเดือน ก.ค.ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 5.3 จุด จากระดับ 3.5 ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน หลังจากที่ราคาน้ำมันมีแนวโน้มอ่อนตัวลง และเศรษฐกิจมีความแข็งแกร่งขึ้น ซึ่งส่งให้นักลงทุนรู้สึกคลายความกังวล

-  สศค. วิเคราะห์ว่า ปัจจัยเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนยุโรปส่วนหนึ่งมาจากการที่รัฐบาลกรีซผ่านแผนการลดงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 28.4 พันล้านยูโร ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขร่วมกันระหว่าง EU และ IMF ต่อการปล่อยวงเงินช่วยเหลือกรีซ และส่งผลช่วยชะลอกระแสเงินทุนไหลออกจากยุโรปไปยังตลาดตราสารหนี้ และตราสารทุน  โดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย (Emerging Asia) อาทิ จีน อินเดีย ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินในตลาดภูมิภาคดังกล่าวแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 53 ที่ผ่านมา กระแสเงินทุนไหลเข้าตลาดเกิดใหม่รวมกว่า  9.9 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ54 ต่อปี โดยในจำนวนดังกล่าว กว่าร้อยละ 40 เป็นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI)

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง