เนื้อหาวันที่ : 2011-07-01 16:02:34 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1057 views

ส่งออกฯ ยกระดับสินค้าไลฟ์สไตล์เจาะตลาดตะวันออกกลาง

          กรมส่งเสริมการส่งออก โดยสถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ เสนอไอเดียใหม่ให้ผู้ประกอบการส่งออกไทย ยกระดับสินค้าไลฟ์สไตล์ เพื่อเตรียมขยายฐานตลาดไปตะวันออกกลาง

          นางสาวกาญจนา เทพารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า รูปแบบของสินค้าไลฟ์สไตล์จากประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศในตลาดโลกมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ประกอบการไทยมีการพัฒนาสินค้าอยู่ตลอดเวลาทำให้ธุรกิจส่งออกของสินค้าไลฟ์สไตล์ได้รับความสนใจและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

          กรมส่งเสริมการส่งออก โดยสถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ ได้เล็งเห็นลู่ทางและโอกาสอันดีของสินค้าไลฟ์สไตล์ไทย จึงได้กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง "สร้างช่องทางการขยายตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ในตะวันออกกลาง" ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการส่งออก ถ.รัชดาฯ เพื่อส่งเสริม และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในเรื่องการพัฒนารูปแบบสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด ว่ามีความสำคัญสำหรับผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มตลาดใหม่ที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัว เนื่องจากกลุ่มตลาดดังกล่าวมีความต้องการของตลาดที่แตกต่าง และมีช่องทางการส่งออกที่แตกต่างจากตลาดส่งออกเดิม

ที่มา : สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ