เนื้อหาวันที่ : 2011-06-30 10:56:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1414 views

ราชบุรีโฮลดิ้งทุ่มงบเฉียด 200 ล้านผลิตไฟฟ้าจากก๊าซเผาทิ้ง

ราชบุรีโฮลดิ้ง ทุ่ม 190 ล้านบาทผลิตไฟฟ้าจากก๊าซเผาทิ้งแหล่งน้ำมันดิบเสาเถียร ลดนำเข้าน้ำมันเตาได้ปีละ 100 ล้านบาท

          ราชบุรีโฮลดิ้ง ทุ่ม 190 ล้านบาทผลิตไฟฟ้าจากก๊าซเผาทิ้งแหล่งน้ำมันดิบเสาเถียร ลดนำเข้าน้ำมันเตาได้ปีละ 100 ล้านบาท

          บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกาศขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ด้วยการนำก๊าซธรรมชาติส่วนเกินที่ถูกเผาทิ้งจากแหล่งน้ำมันดิบเสาเถียร จังหวัดสุโขทัยมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ทั้งนี้ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้พัฒนาและดำเนินโครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 190 ล้านบาทและสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 24 ล้านหน่วย ซึ่งจะช่วยเสริมระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น คาดดำเนินการแล้วเสร็จปี 2554

          นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากโรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า ซึ่งเป็นการริเริ่มนำก๊าซธรรมชาติส่วนเกินที่ได้จากกระบวนการขุดเจาะน้ำมันดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าแทนการนำไปเผาทิ้ง สำหรับจากก๊าซธรรมชาติเผาทิ้งจากแหล่งน้ำมันดิบเสาเถียรสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าได้ถึง 3.6 เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และยังเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

          “โครงการนี้จะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเตาเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ถึง 6 ล้านลิตรต่อปี ซึ่งทำให้ประเทศประหยัดเงินตราต่างประเทศจากการนำเข้าน้ำมันเตาได้ถึงปีละ 100 ล้านบาท หากรวมโครงการโรงไฟฟ้าประดู่เฒ่าด้วยแล้ว เราสามารถลดการใช้น้ำมันเตาได้ถึง 10.5 ล้านลิตรต่อปี คิดเป็นเงินประมาณ 200 ล้านบาท เราเชื่อมั่นว่าโครงการลักษณะนี้จะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีก เพราะยังมีแหล่งน้ำมันดิบในประเทศที่มีก๊าซธรรมชาติส่วนเกินที่มีศักยภาพสามารถนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเสริมระบบไฟฟ้าของประเทศได้ในอนาคต” นายนพพล กล่าว

          เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงนามในสัญญาการซื้อขายก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันดิบ (Associated Gas) แหล่งขุดเจาะน้ำมันบ้านหนองเสาเถียร ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จำนวน 800,000 ลูกบาศก์ฟุต กับ บริษัท ปตท. สผ. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. สผ. สยาม จำกัด ก๊าซธรรมชาติจำนวนดังกล่าวจะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาดกำลังผลิตรวม 3.6 เมกะวัตต์ โดยจะจำหน่ายเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในปี 2554

          โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติพลอยได้จากแหล่งขุดเจาะน้ำมันดิบบ้านหนองเสาเถียร ตั้งอยู่ที่ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ขนาดกำลังการผลิต 3.6 เมกะวัตต์ มีบริษัท ปตท. สผ. สยาม จำกัด เป็นผู้จัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ โครงการนี้เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากโครงการแรกที่แหล่งขุดเจาะน้ำมันดิบประดู่เฒ่า ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเผาทิ้งส่งเข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เฉลี่ยปีละ 18 ล้านหน่ว