เนื้อหาวันที่ : 2011-06-27 17:49:24 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 4579 views

ไม้สนนิวซีแลนด์ ทางเลือกใหม่ของงานก่อสร้างไทย

ประเทศนิวซีแลนด์นำเสนอทางเลือกใหม่ของงานก่อสร้างคุณภาพที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับวงการก่อสร้างไทย

           ประเทศนิวซีแลนด์นำเสนอทางเลือกใหม่ของงานก่อสร้างคุณภาพที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับวงการก่อสร้างไทย

          ไม้สนนิวซีแลนด์เป็นวัตกรรมของวัสดุที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของงานวิศวกรรม ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นของการผสมผสานงานออกแบบที่แข็งแรงและมีคุณสมบัติเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทจากประเทศนิวซีแลนด์จัดงานแสดงเพื่อบุกเบิกตลาดให้เข้าใจคุณสมบัติของไม้จากประเทศนิวซีแลนด์ที่สามารถเป็นทางเลือกให้กับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย ทั้งนี้งานสัมมนาดังกล่าวมีขึ้นที่สมาคมสถาปนิกสยาม กรุงเทพมหานคร

          ไม้สนนิวซีแลนด์สายพันธ์ pinus radiate เป็นหนึ่งในพันธ์ไม้ที่น่าสนใจและใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากที่สุดในตลาดโลก ณ ปัจจุบัน และยังถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในการผลิตสินค้าประเภทอื่นๆ  ไม้สนนิวซีแลนด์มีลักษณะเป็น         ไม้เนื้ออ่อนความหนาแน่นปานกลาง จึงเอื้อให้ไม้สนนิวซีแลนด์พัฒนาระดับความแข็งแกร่งขึ้นสู่ระดับเดียวกับไม้มะฮอกกะนีหรือไม้โอ๊คด้วยการใส่สารเคมีที่ไม่เป็นอันตราย  ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนการเตรียมไม้สนให้พร้อมรองรับ       การย้อมสีและการเคลือบเงาก่อนที่จะถูกนำไปดัดแปลงเป็นเฟอร์นิเจอร์ พื้น หรือ งานไม้คุณภาพสูงอื่นๆ

          “ประเทศไทยเป็นตลาดที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องของผู้ส่งออกไม้จากประเทศนิวซีแลนด์ โดยในเดือนกรกฎาคม 2552              ถึง เดือนมิถุนายน 2553 การส่งออกไม้จากประเทศนิวซีแลนด์มายังประเทศไทยมีมูลค่ากว่า 17 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ   หรือ 510 ล้านบาท ผลผลิตไม้ที่มีอย่างต่อเนื่องของประเทศนิวซีแลนด์ผสมผสานกับนวัตกรรมการเพิ่มความแข็งแรง  ให้กับไม้ถือเป็นความสมบูรณ์แบบลงตัวสำหรับประเทศไทยที่จะขับเคลื่อนการพัฒนางานก่อสร้างด้วยแนวคิดที่เป็นมิตร      กับสิ่งแวดล้อม ทั้งสำหรับการก่อสร้างในประเทศและการใช้เชิงพาณิชย์” คุณธนเดช ตระกูลยิ่งยง รักษาการณ์ทูตพาณิชย์นิวซีแลนด์ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย กล่าว

          ไม้สนนิวซีแลนด์ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นหลัก โดยใช้กันอย่างกว้างขวางในก่อสร้าง ทั้งงานก่อสร้าง งานใช้วัสดุหุ้ม งานไม้สำเร็จรูป งานเชื่อม และงานทางด้านวิศวกรรม นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิ งานออกแบบภายใน เฟอร์นิเจอร์และองค์ประกอบต่างๆ รวมทั้งการใช้ไม้ที่มีลักษณะกลมเพื่อนำไปใช้ทำเสาประตูและเสาธง การประดับตกต่างภายนอกตัวอาคารด้วยภูมิทัศน์ของต้นไม้ การตัดแต่งไม้ ไม้อัดและการปกปิดผิว ไม้แปรรูป และ  วัสดุในงานก่อสร้าง บรรจุภัณฑ์ งานพิมพ์และไม้สำเร็จรูป

          ไม้ประสาน(Glulam) เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ โดยไม้ประสานเป็นผลิตภัณฑ์ทีใช้พลังงานในการผลิตน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเหล็กและคอนกรีต ไม้คานที่เป็นไม้ประสานแข็งแรงกว่าทั้งในด้านน้ำหนักและความแข็งแกร่ง นอกจากนี้ไม้ประสานยังคงทนต่อไฟ และไม่ต้องการการดูแลรักษามากนัก ตลอดจนยังยืดหยุ่นต่อแผ่นดินไหวและวาตภัย จึงทำให้เหมาะสมที่จะในไปใช้ในงานก่อสร้างโรงงาน โรงแรม หลังคา สะพานและอื่นๆ

          นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศของโลกที่มีความสามารถรักษาปริมาณการผลิตไม้โดยรวมของประเทศไว้ได้โดยประมาณ  ถึง 1.8 ล้านเฮคเตอร์ หรือ 1.8 หมื่นล้านตารางเมตร ภายใต้การจัดการที่จริงจัง และดำเนินการปลูกทดแทนที่ยั่งยืน ทั้งนี้ประเทศนิวซีแลนด์มีพื้นที่ป่าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7ของการใช้ที่ดินทั้งหมด ซึ่งขัดแย้งกับสถานการณ์โลกที่รับรู้กันว่าอัตราการตัดไม้อยู่ในระดับที่สะท้อนถึงความไม่ยั่งยืน

          ป่าไม้สนนิวซีแลนด์ได้รับการคัดเลือกด้วยกลไกทางพันธุกรรมเพื่อทำให้มั่นใจถึงคุณภาพในการเจริญเติบโต รูปร่าง           และคุณสมบัติของไม้ที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ด้วยสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของประเทศนิวซีแลนด์เอื้อให้สามารถ       เก็บเกี่ยวไม้ได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย

          ไม้สนนิวซีแลนด์ได้ถูกนำไปใช้ในโครงการต่างๆของประเทศไทยตลอดจนในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการก่อสร้าง โซเนว่า คีรี รีสอร์ต ที่เกากูด , พิมาลัย รีสอร์ต ที่เกาะลันตาใหญ่ , ซิกส์เซนส์ยาวน้อย เกาะยาวน้อย , เดอะแซงชัวรี เดสติเนชั่น สปา ที่เกาะนาคา และซิกส์เซนส์ ลามู ที่มัลดีฟ  นอกจากนี้ในประเทศแถบตะวันออกกลางและกลุ่มประเทศแปซิฟิกใต้ได้นำอาคารไม้สนสำเร็จรูปจากประเทศนิวซีแลนด์ไปก่อสร้างในรีสอร์ตสำหรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากต้องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดและเพราะต้องการใช้วัสดุในการก่อสร้างที่ยั่งยืน