เนื้อหาวันที่ : 2011-06-22 10:04:15 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1636 views

ก.อุตฯ ชูมุกดาหารศูนย์โลจิสติกส์ประตูสู่ตลาดอินโดจีน

3 โรงงานแปรรูปเกษตร รับลูกก.อุตฯ ตบเท้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ผลิตสินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อม ชู มุกดาหารเป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์สู่ตลาดอินโดจีน

 นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

           3 โรงงานแปรรูปเกษตร รับลูกก.อุตฯ ตบเท้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ผลิตสินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อม ชู มุกดาหารเป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์สู่ตลาดอินโดจีน                                    

          “กระทรวงอุตสาหกรรม” ชู มุกดาหารศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์สู่ตลาดอินโดจีน    3 โรงงานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป “น้ำตาล-แป้งมัน-ยาง” ตบเท้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว    เร่งส่งเสริมภาคเกษตรเพิ่มปริมาณผลิตมันสำปะหลังป้อนโรงงาน

          นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงนามความร่วมมือกับ ส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร และ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมัน โรงงานไบโอแก๊ส  และโรงงานน้ำตาล 3 แห่ง ในมุกดาหาร    เพื่อเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ซึ่งพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนับว่ามีศักยภาพและมีความเข้มแข็งในด้านของระบบโลจิสติกส์   เส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการขนส่งสินค้า  และตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางการค้าไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอินโดจีน

          “ทางจังหวัดและกระทรวงอุตสาหกรรม เล็งเห็นความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดมุกดาหาร   จากการผลิตภายในพื้นที่  ซึ่งส่วนใหญ่เน้นการผลิตที่ใช้วัตถุดิบในประเทศ  ส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรแปรรูปเพื่อป้อนภาคอุตสาหกรรม   อาทิ  มัน  และ ยางพารา ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม   โดยเน้นการประสานความร่วมมืออย่างบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน   ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการจากส่วนกลาง  ส่วนท้องถิ่น  และสถานประกอบการในพื้นที่” นายวิฑูรย์กล่าว

          ขณะนี้  การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดมุกดาหารมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น   โดยเฉพาะโรงงานแปรรูปเกษตร  จากแป้งมัน และยางพารา  ซึ่งจากการรายงานพบว่าปริมาณความต้องการวัตถุดิบเพื่อป้อนอุตสาหกรรมแป้งมันใน1โรงงานจะใช้ปริมาณหัวมันสดซึ่งเป็นวัตถุดิบ 200,000 แสนตันต่อปี  ในขณะที่ปริมาณการเพาะปลูกหัวมันสดผลิตได้ 300,000 ตันต่อปี  จากจำนวนพื้นที่หลายแสนไร่ทั้งจังหวัด