เนื้อหาวันที่ : 2011-06-21 14:35:01 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2353 views

JISF ต้านมาตรการปกป้องเหล็กแผ่นฯมาเลย์

โรงเหล็กญี่ปุ่นร้อนเร่งเดินหน้าต้านมาตรการปกป้องเหล็กแผ่นรีดร้อนของมาเลเซีย ขู่อาจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจมาเลเซียเอง

          โรงเหล็กญี่ปุ่นร้อนเร่งเดินหน้าต้านมาตรการปกป้องเหล็กแผ่นรีดร้อนของมาเลเซีย ขู่อาจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจมาเลเซียเอง

          Japan Iron & Steel Federation (JISF) ได้ส่งจดหมายถึงกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม (Miti) ของมาเลเซีย เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับมาตรการปกป้องการนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนของมาเลเซีย Miti เริ่มสอบสวนมาตรการนี้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ตามการเรียกร้องของบริษัท Megasteel ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กของมาเลเซีย ว่าการเพิ่มขึ้นของการนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนจากต่างประเทศก่อความเสียหายให้แก่ผู้ผลิตในประเทศ

ในอีกทางหนึ่ง บริษัทผู้ผลิตเหล็กญี่ปุ่นก็เตรียมการคัดค้านการออกมาตรการปกป้องนี้  JISF ยังกล่าวอีกว่าเหล็กรีดร้อนเกรดที่นำเข้าจากญี่ปุ่นนั้นส่วนใหญ่ผ่านการผลิตโดยโรงเหล็กแบบครบวงจรซึ่งในมาเลเซียเองไม่มีการผลิตแบบนี้ นอกจากนี้ปริมาณการนำเข้าเหล็กจากญี่ปุ่นก็อยู่ในระดับคงที่ โดยการนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนจากญี่ปุ่นในปี 2009 อยู่ที่ 203,711 ตัน และในปี 2010 อยู่ที่ 201,314 ตัน

นอกจากนี้การที่ Miti ของมาเลเซียอ้างว่ามีการนำเข้าในราคาที่ไม่เป็นธรรมนั้น ทางญี่ปุ่นเห็นว่าควรใช้มาตรการภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดจะเหมาะสมกว่า และหากมาเลเซียยังยืนกรานจะใช้มาตรการปกป้องจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของมาเลเซียเอง จะทำให้เกิดภาวะการขาดแคลนอุปทานเหล็กและผู้ใช้เหล็กอาจหันไปนำเข้าเหล็กรีดเย็นและเหล็กปลายน้ำอื่นๆจากต่างประเทศแทน

ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย