เนื้อหาวันที่ : 2011-06-20 15:38:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 986 views

ฟินันซ่ามองลงทุนหุ้นบริโภคเอเชียดีกว่าหุ้นโลก

ฟินันซ่า ชี้ฐานหุ้นโลกปรับตัวลดลงเหตุความกังวลการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไม่เข้มแข็ง บวกตัวเร่งเงินเฟ้อ แนะนลท.หันลงทุนหุ้นบริโภคเอเชียให้ผลตอบแทนดีกว่า

          ฟินันซ่า ชี้ฐานหุ้นโลกปรับตัวลดลงเหตุความกังวลการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไม่เข้มแข็ง บวกตัวเร่งเงินเฟ้อ แนะนลท.หันลงทุนหุ้นบริโภคเอเชียให้ผลตอบแทนดีกว่า

          นายธีรพันธุ์ จิตตาลาน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัดเผย หลังจากตลาดหุ้นทั่วโลกได้พร้อมกันเริ่มปรับฐานลงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 54 เป็นต้นมา เพราะความกังวลในเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐว่าจะไม่เข้มแข็งดังคาด การเร่งตัวของเงินเฟ้ออันเป็นผลจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากปัญหาความไม่สงบในตะวันออกกลาง

รวมทั้งผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิที่ญี่ปุ่นที่ส่งผลให้การผลิตยานยนตร์และอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกให้ชะงักนั้น แต่การลงทุนในหุ้นเอเชียและเน้นลงทุนเฉพาะธุรกิจกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งที่เป็นสินค้าจำเป็นและสินค้าฟุ่มเฟือยรวมทั้งบริการด้านสุขภาพในภูมิภาคเอเชียไม่รวมญี่ปุ่น ยังคงมีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกและยังคงต้านทานขาลงเศรษฐกิจสหรัฐและความไม่แน่นอนในสถานการณ์ยุโรป

ในขณะที่ผลตอบแทนดัชนีหุ้นอื่น ๆตั้งแต่ต้นปี จนถึงวันที่ 16 มิ.ย. 54 มีแนวโน้มปรับลง อาทิ เช่น ดัชนีหุ้นโลก( MSCI World) ล่าสุดเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ -0.51 % หุ้นสหรัฐ (DJIA)แม้ยังเป็นบวกอยู่แต่ก็ลดลงมากจากไตรมาสแรกของปี 54 ซึ่งอยู่ที่ 4.23 % ล่าสุดลงมาอยู่ที่ 3.32 % หุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นอยู่ที่ (MSCI Asia excl Japan) เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ -3.2 % หุ้นยุโรป (Euro Stoxx 50) เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ -2.23 % หุ้นฮ่องกง (Hang Seng) เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ – 4.7 % และหุ้นไทย เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ -1.28 %

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนฟินันซ่า จำกัด เห็นว่า การลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนที่สูงโดยมีความเสี่ยงที่ต่ำนั้นควรเลือกลงทุนใน ประเทศ/อุตสาหกรรม/ธุรกิจ ที่มีแนวโน้มจะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ/รายได้/กำไรในระดับที่สูง

          ซึ่งนั่นก็คือ ภูมิภาคเอเชียโดยเน้นไปที่อุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคนี่เอง โดยจะได้ปัจจัยบวกจากการที่เศรษฐกิจเอเชีย โดยเฉพาะประเทศเกิดใหม่ เช่น จีน อินเดีย อินโดนีเซีย หรือแม้แต่ไทย เอเชียจะเป็นภูมิภาคที่มีอนาคตทางเศรษฐกิจที่สดใสที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก โดยที่จีนจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก แซงเศรษฐกิจสหรัฐในปี 2563 หรือในอีก 9 ปีข้างหน้า โครงสร้างอายุประชากรของเอเชีย โดยเฉพาะจีนและอินเดีย มีคนอยู่ในวัยทำงานจำนวนมากผนวกกับการที่เอเชียยังต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคจำนวนมาก ซึ่งมีส่วนช่วยรักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้ขยายตัวในอัตราที่สูง และช่วยให้คุณภาพชีวิตของประชากรดีขึ้นและนำไปสู่การบริโภคที่เพิ่มขึ้น

          นอกจากนี้ การที่เศรษฐกิจเอเชียมีแนวโน้มที่จะผนึกกันเองผ่านข้อตกลงการค้าเสรีฉบับต่าง ๆ อาทิ ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจเอเชียเริ่มเชื่อมโยงกันเองและได้รับอานิสงส์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศหลักอย่างจีนและอินเดียและยิ่งส่งผลบวกต่อระดับรายได้ของคนเอเชียและเพิ่มศักยภาพการบริโภคให้ขยายตัวและยั่งยืน

          ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด ได้เปิดกองทุนที่เน้นลงทุนในกลุ่มหุ้นเอเชียและเน้นลงทุนเฉพาะธุรกิจกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งที่เป็นสินค้าจำเป็นและสินค้าฟุ่มเฟือยรวมทั้งบริการด้านสุขภาพในเดือนเมษายน 2554 ในชื่อว่า ฟินันซ่า เอเชี่ยน คอนซัมชั่น (FAM ACF) ซึ่งมีมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันที่ 15 มิถุนายน ที่ 10.3234

          - การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน
          - การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
          - ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต