เนื้อหาวันที่ : 2011-06-07 09:28:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2100 views

เฌอร่า เร่งขยายกำลังการผลิตรับธุรกิจโตก้าวกระโดด

เฌอร่า ทุ่ม 1,200 ล้าน ขยายกำลังผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 65 ล้าน ตร.ม./ปี รองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดด มั่นใจยอดขายปี 54 โตขึ้น 22 %

นายองเอก เตชะมหพันธ์
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

          เฌอร่า ทุ่ม 1,200 ล้าน ขยายกำลังผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 65 ล้าน ตร.ม./ปี รองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดด มั่นใจยอดขายปี 54 โตขึ้น 22 %

          “กลุ่มมหพันธ์” ลงทุนเพิ่มอีก 1,200 ล้านบาท ขยายกำลังการผลิต ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ตรา “เฌอร่า” เพิ่มขึ้นเป็น 65 ล้าน ตร.ม. คาดรองรับตลาดได้ถึงปี 2557 เผยตัวเลขยอดขายล่าสุด ประมาณการปีนี้ บริษัทฯ จะมียอดขายเติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมาสูงถึง 22%

          นายองเอก เตชะมหพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ใน “กลุ่มมหพันธ์” ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ตราห้าห่วง” และ “ตราเฌอร่า” เปิดเผยว่าในช่วงต้นปีผ่านมาตลาดของผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ “ตราเฌอร่า” ได้ขยายการเติบโตขึ้นมาก

โดยคาดว่าปีนี้จะมีอัตราการเติบโตของยอดขายประมาณ 22 % หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,300 ล้านบาท และคาดว่าจะโตต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัท จึงตัดสินใจ ลงทุนเพิ่มและขยายศักยภาพกำลังการผลิต ทั้งสินค้าในกลุ่มแผ่นบอร์ดและผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2555 โดยเพิ่มเครื่องจักรใหม่เพิ่มขึ้นอีก 3 สายการผลิต คิดเป็นมูลค่า 1,200 ล้านบาท

          “การลงทุนในครั้งนี้ บริษัทได้เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ตั้งแต่ตั้งแต่กลางปี 2553 ที่ผ่านมา และประมาณการว่าจะสายการผลิตใหม่นี้ จะทยอยสินค้าออกสู่ตลาดภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2554 นี้ บางส่วน ทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 20 ล้านตารางเมตรต่อปี โดยมุ่งเน้นไปที่ผลิตแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ประเภทฝ้าและผนังซึ่งเป็นตลาดเดิม

นอกจากนี้ยังเน้นตลาดผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดแบบหนา สำหรับใช้ทำผนังเบาในอาคารสูง เช่น คอนโดมิเนียมและสำนักงาน ซึ่งมีอัตราการขยายตัวที่สูงเช่นกัน การเพิ่มกำลังผลิตในครั้งนี้จะช่วยแก้ปัญหาสินค้าสินค้าขาดแคลนให้กับตัวแทนจำหน่ายได้ อีกทั้งยังเป็นการรองรับความต้องการของตลาดส่งออกทั้งในเอเชียใต้และตะวันออกกลาง ซึ่งประเทศเหล่านี้มีความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น”

          การขยายการผลิตในครั้งนี้ อีกส่วนหนึ่ง จะสามารถดำเนินการผลิตได้ภายในไตรมาส 2 ของปี 2555 สำหรับในปี 2554 นี้ เฌอร่าจะมีการสร้างเครื่องจักรเพิ่มขึ้นอีก 1 เครื่อง คิดเป็นมูลค่า 750 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่ารวมที่ดินและอาคาร โดยเครื่องจักรใหม่นี้มีกำลังผลิต 12 ล้านตารางเมตรต่อปี และตามแผนจะเริ่มมีผลผลิตในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 จากการลงทุนนี้จะให้เฌอร่ามีกำลังการผลิตทั้งวัสดุทดแทนไม้และไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดรวมทั้งหมด 65 ล้านตารางเมตรต่อปี ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านได้ถึงปี 2557

          สำหรับตลาดต่างประเทศจากที่ได้เริ่มทำตลาดมาระยะหนึ่งแล้วนั้น พบว่ามีแนวโน้มการขยายตัวที่ดีขึ้น ทางเฌอร่ามีนโยบายที่จะขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศโดยมีประเทศเป้าหมายได้แก่ เวียดนาม และอินเดีย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดดังกล่าวและใช้เป็นฐานผลิต เพื่อกระจายสินค้าในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงขยายฐานตลาดสินค้าใหม่ๆของกลุ่ม ที่กำลังการผลิตปัจจุบันในสามารถรองรับได้เพียงพอ

          ผลิตภัณฑ์ “เฌอร่า” ผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ในประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชีย ว่าคือผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีไฟเบอร์ซีเมนต์มาตรฐานสากล เป็นผู้นำเทรนด์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ในรูปแบบใหม่ๆ ที่หลากหลายและครบทุกการใช้งานมากที่สุด ในฐานะ “ผู้นำวัสดุทดแทนไม้ครบวงจร”