เนื้อหาวันที่ : 2011-06-03 11:40:33 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1997 views

ดัชนีอุตฯ เม.ย.วูบ ยานยนต์-ฮาร์ดดิส ฉุด

สศอ. เผยสึนามิญี่ปุ่นพ่นพิษกำลังการผลิตยานยนต์ลดฮวบ 50% ขณะที่ฮาร์ดดิสยังซบเซา ฉุด MPI ติดลบอัตราการใช้การลังการผลิตแผ่ว54.6%


          สศอ. เผยสึนามิญี่ปุ่นพ่นพิษกำลังการผลิตยานยนต์ลดฮวบ 50% ขณะที่ฮาร์ดดิสยังซบเซา ฉุด MPI ติดลบอัตราการใช้การลังการผลิตแผ่ว54.6%

          นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า วิกฤตคลื่นยักษ์ถล่มประเทศญี่ปุ่น เริ่มส่งผลกระทบต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนเมษายน 2554 ซึ่งลดลง -7.81% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 54.6% อุตสาหกรรมที่ทำให้ MPI ติดลบที่สำคัญได้แก่ การผลิตยานยนต์ Hard Disk Drive เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร เป็นต้น 

          การผลิตรถยนต์ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน การผลิตและการจำหน่าย ลดลง 27.8% และ 17.2% ตามลำดับ สาเหตุสำคัญเนื่องจากบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศญี่ปุ่นได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวและสึนามิ ทำให้ไม่สามารถส่งชิ้นส่วนสำคัญที่ใช้เทคโนโลยีสูงจากบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่นให้ได้ ส่งผลให้ผู้ผลิตของไทยที่นำเข้าชิ้นส่วนเพื่อทำการผลิตประสบปัญหา ทำให้มีการปรับแผนการผลิตลดลง โดยในเดือนเมษายนปีนี้ บางบริษัททำการผลิตเพียง 17 วัน

          การผลิต Hard disk drive เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่าการผลิตและจำหน่ายลดลง 16.8% และ 13.3% ตามลำดับ เนื่องจากในปีก่อนหลังผ่านวิกฤตเศรษฐกิจ มีความต้องการสินค้าในตลาดโลกสูง จึงมีการเร่งผลิตอย่างต่อเนื่อง แต่ในปัจจุบันความต้องการใช้เริ่มทรงตัว

ประกอบกับปัจจุบัน มีเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ใหม่มีมากขึ้น สินค้าทดแทนเช่น Solid State Drive (SSD) คือ ฮาร์ดดิสที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของรุ่นเดิม  เพิ่มความจุให้มากขึ้น และใช้พลังงานน้อยมีความทนทานต่อแรงกระแทก น้ำหนักเบา หรือการปรับเปลี่ยนไปใช้ Cloud Computing คือ ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สูงขึ้นโดยวิธีการประมวลผลที่อิงกับความต้องการของผู้ใช้ และผู้ใช้สามารถระบุความต้องการไปยังซอฟต์แวร์ของระบบ

          การผลิตอาหาร  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน การผลิตและการจำหน่ายโดยรวมลดลง 4.6% และ 6.6%ตามลำดับ เป็นผลมาจากกุ้งแช่แข็งมีการผลิตลดลงมาก เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ทำให้ปริมาณกุ้งลดลงและราคาปรับตัวสูงขึ้น ผู้ประกอบการจึงทำการผลิตไม่ได้ตามปกติ

          นอกจากนี้ นางสุทธินีย์ ได้สรุปตัวเลข MPI เดือนเมษายน 2554 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นดังนี้ ดัชนีผลผลิต (มูลค่าเพิ่ม) อยู่ที่ระดับ 165.89 ลดลง -7.81% จากระดับ 179.95 ดัชนีการส่งสินค้า อยู่ที่ระดับ 162.72 ลดลง -7.25% จากระดับ 175.44 ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง อยู่ที่ระดับ 182.23 เพิ่มขึ้น 1.71% จากระดับ 179.17 ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม อยู่ที่ระดับ 113.37 ลดลง -0.85% จากระดับ 112.41 ดัชนีผลิตภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรม อยู่ที่ระดับ 134.08 ลดลง -1.18% จากระดับ 135.69 โดยอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 54.6%

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังการผลิต

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม