เนื้อหาวันที่ : 2011-05-25 13:55:47 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2464 views

พรีเมียร์ โพรดักส์ ต่อยอดธุรกิจร่วมลงทุนโซล่าฟาร์ม

พรีเมียร์ โพรดักส์ ร่วมลงทุนใน อินฟินิท กรีน สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตรวม 15 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการรวม 1,500 ล้านบาท

          พรีเมียร์ โพรดักส์ ร่วมลงทุนใน อินฟินิท กรีน สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตรวม 15 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการรวม 1,500 ล้านบาท

          บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ต่อยอดธุรกิจ สร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Farm) โดยร่วมลงทุนกับบริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด กำลังการผลิตรวม 15 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการรวม 1,500 ล้านบาท โดยได้เริ่มขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5 เมกะวัตต์ ตั้งแต่เดือนเมษายน ที่ผ่านมา และมีแผนการขยายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก 10 เมกะวัตต์ คาดเริ่มดำเนินการในปีนี้

          บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ผู้ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมมากว่า 35 ปี ยึดถือคุณค่าของการดำเนินธุรกิจแบบองค์รวม มุ่งมั่นสร้างความสมดุลให้กับธุรกิจ พนักงาน และสังคม เพื่อสร้างความสำเร็จบนความยั่งยืนร่วมกัน ได้ลงนามร่วมทุนในสัดส่วน 25 % ในบริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด

โดยมี กลุ่มบริษัท Powercom จากประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไต้หวัน เพื่อร่วมดำเนินการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ที่มีขนาดกำลังการผลิตรวม 15 เมกะวัตต์ ภายใต้โครงการ VSPP (Very Small Power Producer)

โดยได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าในเดือนเมษายน ที่ผ่านมาขนาดกำลังผลิต 5 เมกะวัตต์ ใน อ. แก่งคอย จ. สระบุรี และมีแผนการลงทุนก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก 10 เมกะวัตต์ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายในปีนี้ เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

          โครงการร่วมทุนครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการต่อยอดธุรกิจของ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม มากว่า 35 ปี ในเรื่องการดูแลคุณภาพน้ำ ด้านระบบบำบัดน้ำเสีย (อาทิ ถังน้ำพีพี, ถังแซทส์) การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการลดมลภาวะทางเสียง (อาทิ ผนังกันเสียงในโรงงานอุตสาหกรรม, บ้านพักอาศัย และทางด่วน: Noise Barrier Panel) และด้วยความร่วมมือกับ บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีของอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) และการผลิตแผงโซล่าเซลล์ ที่ ครบวงจร

จึงทำให้บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด มีความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งในการลงทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาด VSPP (Very Small Power Producer) และ SPP (Small Power Producer) รวมทั้ง ในรูปแบบของพลังงานแสงอาทิตย์จากหลังคา (Solar Rooftop) ที่จะใช้กับบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารจอดรถ อาคารโรงงานพลังงานทดแทน ในรูปของพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ถือเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัทพรีมียร์ เพื่อสร้างความมั่นคง และความยั่งยืนต่อสังคมไทย