เนื้อหาวันที่ : 2011-05-20 14:11:57 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1035 views

เหตุภัยพิบัติญี่ปุ่นพ่นพิษยอดผลิต-ส่งออกรถยนต์ เม.ย. ลดฮวบ

กลุ่มยานยนต์ เผยสึนามิและแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นส่งผลกระทบทำให้ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์เดือนเมษายน ลดลงกว่าครึ่ง ขณะที่ยอดขายในประเทศยังโตต่อเนื่อง ชี้ศก.ในประเทศดีขึ้น

          กลุ่มยานยนต์ เผยสึนามิและแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นส่งผลกระทบทำให้ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์เดือนเมษายน ลดลงกว่าครึ่ง ขณะที่ยอดขายในประเทศยังโตต่อเนื่อง ชี้ศก.ในประเทศดีขึ้น

          นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนยอดขายภายในประเทศ การผลิต และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนเมษายน 2554 ดังต่อไปนี้
 
ยอดขาย
          ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนเมษายน 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 67,283 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2554 ร้อยละ 27.66 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 17.8 ยอดขายรถยนต์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่ดีขึ้น

ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ตลอดจนการเติบของตลาดรถยนต์นั่งรุ่นใหม่และรถยนต์ประหยัดพลังงานซึ่งยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 150,213 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2553 ร้อยละ 11.67 แต่ลดลงจากเดือนมีนาคม 2554 ร้อยละ 21.81

          ตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2554 รถยนต์มียอดขาย 305,902 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 36.6 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 671,204 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2553 ร้อยละ 11.69
 
การผลิต
          จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนเมษายน 2554 มีทั้งสิ้น 89,179 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2553 ร้อยละ 15.16 และลดลงจากเดือนมีนาคม 2554 ร้อยละ 48.15 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ สึนามิและแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น จำเป็นต้องปรับลดกำลังการผลิตลงกว่าครึ่งหนึ่งจำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - เมษายน 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 558,160 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2553 ร้อยละ 14.39

          รถยนต์นั่ง เดือนเมษายน 2554 ผลิตได้ 35,078 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2553 ร้อยละ 9.91 ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2554 มีจำนวน 212,337 คัน เท่ากับร้อยละ 38.04 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2553 ร้อยละ 46.02

          รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนเมษายน 2554 ผลิตได้ 33 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2553 ร้อยละ 17.86 รวมเดือนมกราคม - เมษายน 2554 ผลิตได้ 164 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2553 ร้อยละ 35.54

          รถยนต์บรรทุก เดือนเมษายน 2554 ผลิตได้ทั้งหมด 54,068 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2553 ร้อยละ 26.10 และตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2554 ผลิตได้ทั้งสิ้น 345,659 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2553 ร้อยละ 0.95

          รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนเมษายน 2554 ผลิตได้ทั้งหมด 52,882 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2553 ร้อยละ 26.27 และตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2554 ผลิตได้ทั้งสิ้น 337,873 คัน เท่ากับร้อยละ 60.53 ของ ยอดการผลิตทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2553 ร้อยละ 0.61 โดยแบ่งเป็น

          - รถกระบะบรรทุก 130,672 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2553 ร้อยละ 9.64
          - รถกระบะดับเบิลแค็บ 173,686 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2553 ร้อยละ 1.31
          - รถกระบะ PPV 33,515 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2553 ร้อยละ 17.6

          รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนเมษายน 2554 ผลิตได้ 1,186 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2553 ร้อยละ 17.64 รวมเดือนมกราคม - เมษายน 2554 ผลิตได้ 7,786 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2553 ร้อยละ 18.51

ผลิตเพื่อส่งออก
          เดือนเมษายน 2554 ผลิตได้ 43,423 คัน เท่ากับร้อยละ 47.57 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนเมษายน 2553 ร้อยละ 27.89 ส่วนเดือนมกราคม - เมษายน 2554 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 278,986 คัน เท่ากับ ร้อยละ 49.98 ของยอดการผลิตทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 1

          รถยนต์นั่ง เดือนเมษายน 2554 ผลิตเพื่อการส่งออก 13,180 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2553 ร้อยละ 1.35 ยอดผลิตส่งออกของรถยนต์นั่งตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2554 จำนวน 77,611 คัน เท่ากับร้อยละ 36.55 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2553 ร้อยละ 40.51

          รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนเมษายน 2554 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 30,243 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2553 ร้อยละ 35.45 และตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2554 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 201,375 คัน เท่ากับร้อยละ 59.6 ของยอดการผลิตรถกระบะ ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2553 ร้อยละ 8.87 โดยแบ่งเป็น

          - รถกระบะบรรทุก 38,130 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2553 ร้อยละ 13.86
          - รถกระบะดับเบิลแค็บ 143,151 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2553 ร้อยละ 4.51
          - รถกระบะ PPV 20,094 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2553 ร้อยละ 25.03

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ
          เดือนเมษายน 2554 ผลิตได้ 45,756 คัน เท่ากับร้อยละ 51.31 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2553 ร้อยละ 1.92 เนื่องจากยอดขายภายในประเทศที่ยังคงเติบโตในระดับสูง และเดือนมกราคม - เมษายน 2554 ผลิตได้ 279,174 คัน เท่ากับร้อยละ 50.02 ของยอดการผลิตทั้งหมด และเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2553 ร้อยละ 31.85

          รถยนต์นั่ง เดือนเมษายน 2554 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 21,898 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2553 ร้อยละ 18.02 ยอดผลิตจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2554 134,726 คัน เท่ากับร้อยละ 63.45 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - เมษายน 2553 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.39 จากยอดขายรถยนต์นั่งในประเทศที่เติบโตขึ้นร้อยละ 48.2

          รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนเมษายน 2554 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 22,639 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2553 ร้อยละ 8.99 และตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2554 ผลิตได้ทั้งสิ้น 136,498 คัน เท่ากับ ร้อยละ 40.4 ของยอดการผลิตรถกระบะ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2553 ร้อยละ 18.84 จากยอดขายรถกระบะที่เติบโตขึ้นร้อยละ 28.1 ซึ่งแบ่งเป็น

          - รถกระบะบรรทุก 92,542 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2553 ร้อยละ 23.53
          - รถกระบะดับเบิลแค็บ 30,535 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2553 ร้อยละ 17.14
          - รถกระบะ PPV 13,421 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2553 ร้อยละ 3.26

          รถบรรทุก เดือนเมษายน 2554 ผลิตได้ 1,186 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2553 ร้อยละ 17.64 รวมเดือนมกราคม - เมษายน 2554 ผลิตได้ 7,786 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2553 ร้อยละ 18.51

          รถจักรยานยนต์ เดือนเมษายน 2554 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 240,087 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2553 ร้อยละ 33.76 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 164,523 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 17.74 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 75,564 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 90.03

          ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - เมษายน 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,021,794 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 27.20 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 738,181 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 18.9 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 283,613 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 55.42

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป
          เดือนเมษายน 2554 ส่งออก 52,191 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2553 ร้อยละ 8.66 และน้อยกว่าเดือนมีนาคม 2554 ร้อยละ 39.05 เนื่องจากเดือนเมษายนมีวันทำงานน้อย โดยมีมูลค่าการส่งออก 23,191.86 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2553 ร้อยละ 12.28

          - เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,926.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2553 ร้อยละ 30.27
          - ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 10,016.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2553 ร้อยละ 7.99
          - อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,208.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2553 ร้อยละ 25.75

          รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนเมษายน 2554 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 36,343.69 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2553 ร้อยละ 4.74

          เดือนมกราคม - เมษายน 2554 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 286,598 คัน โดยส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 4.67 มีมูลค่าการส่งออก 125,407.34 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2553 ร้อยละ 2.45

          - เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 8,887.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2553 ร้อยละ 56.88
          - ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 47,421.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2553 ร้อยละ 15.81
          - อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 4,997.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2553 ร้อยละ 18.78

          รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - เมษายน 2554 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 186,713.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2553 ร้อยละ 4.09

รถจักรยานยนต์
          เดือนเมษายน 2554 มีจำนวนส่งออก 87,625 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2553 ร้อยละ 80.39 แต่น้อยกว่าเดือนมีนาคม 2554 ร้อยละ 4.23 โดยมีมูลค่า 2,212.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2553 ร้อยละ 37.63

          - ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 843.65 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2553 ร้อยละ 12.37
          - อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 40.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2553 ร้อยละ 16.89

          รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนเมษายน 2554 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 3,097.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2553 ร้อยละ 18.88

          เดือนมกราคม - เมษายน 2554 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 347,000 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 59.9 โดยมีมูลค่า 10,593.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 54.63

          - ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 3,823.18 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 7.29
          - อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 193.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 15.54

          รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - เมษายน 2554 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 14,610.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2553 ร้อยละ 31.13

          เดือนเมษายน 2554 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 39,440.92 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 3.23

          เดือนมกราคม - เมษายน 2554 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 201,323.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 5.67

ประมาณการผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ปี 2554 เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2554
          นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยยอดประมาณการการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2554 ดังต่อไปนี้

          ประมาณการผลิตรถยนต์ในเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2554 มีจำนวน 453,702 คัน เปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2554 ซึ่งมีจำนวน 411,926 คัน เพิ่มขึ้น 41,776 คัน หรือร้อยละ 10.14 และเมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2553 ซึ่งมีจำนวน 426,814 คันแล้ว เพิ่มขึ้น 26,888 คัน หรือร้อยละ 6.3

          ประมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ในเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2554 มีจำนวน 542,444 คัน เปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2554 ซึ่งมีจำนวน 559,905 คัน ลดลง 17,461 คัน หรือร้อยละ 3.12 และเมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2553 ซึ่งมีจำนวน 541,241 คันแล้ว เพิ่มขึ้น 1,203 คัน หรือร้อยละ 0.22

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)