เนื้อหาวันที่ : 2011-05-13 09:55:39 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2063 views

ราชบุรีโฮลดิ้ง เร่งขยายลงทุนนอกหวังดันรายได้เพิ่ม

ราชบุรีโฮลดิ้ง เดินหน้าขยายการลงทุนต่างประเทศ มั่นใจการซื้อกองทุน TSIF และหุ้น EDL-Gen เพิ่มหนุนรายได้โต

          ราชบุรีโฮลดิ้ง เดินหน้าขยายการลงทุนต่างประเทศ มั่นใจการซื้อกองทุน TSIF และหุ้น EDL-Gen เพิ่มหนุนรายได้โต

          บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินงานบริษัทฯ ประจำไตรมาสแรก ปี 2554 (มกราคม-มีนาคม) มีการลงทุนในต่างประเทศที่มีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ การเสนอซื้อหุ้นร้อยละ 56.12 กองทุน Transfield Services Infrastructure Fund (TSIF) ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในโครงการด้านพลังงานและสาธารณูปโภคในออสเตรเลีย

อีกทั้งลงทุนซื้อหุ้น บริษัท Electricite Du Laos- Generation Public Company (EDL-Gen) เพิ่มขึ้นเป็น 10% ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯมีรายได้ในรูปของเงินปันผลเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น สำหรับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาสแรกปี 2554 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,196.15 ล้านบาท

          นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาธุรกิจ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง กล่าวว่า ปีนี้บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายขยายการลงทุนในต่างประเทศเป็นสำคัญ รวมทั้งพัฒนาการลงทุนที่ทำให้บริษัทฯรับรู้ผลตอบแทนได้ทันที ในไตรมาสที่ผ่านมาความพยายามของเรามีความก้าวหน้าเป็นลำดับ

โดยเฉพาะในออสเตรเลีย ซึ่งเราได้เสนอซื้อหุ้นกองทุน TSIF เพราะมีพอร์ตสินทรัพย์ที่หลากหลายและยังมีศักยภาพที่จะขยายการลงทุนในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นการปูทางให้เราเข้าไปแสวงหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ในประเทศออสเตรเลียโดยมี TSE เป็นพันธมิตรซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงาน

ที่สำคัญ TSE ยังมีโครงการพลังงานลมอีก 13 โครงการที่รอการพัฒนาในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เพิ่มการลงทุนใน EDL-Gen ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าในสปป. ลาว เพิ่มขึ้นเป็น 10% ซึ่งมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ สำหรับงบลงทุนในปีนี้บริษัทได้จัดสรรไว้ประมาณ 18,000ล้านบาท ซึ่งจะใช้สำหรับโครงการที่มีอยู่แล้วและกำลังพัฒนา รวมทั้งโครงการใหม่ที่จะลงทุนด้วย

          ผลการดำเนินงานไตรมาสแรกปี 2554 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,196.15 ล้านบาท มีรายได้รวมจำนวน 8,497.20 ล้านบาท เป็นรายได้ค่าความพร้อมจ่าย จำนวน 3,160.05 ล้านบาท ส่วนต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายรวมมีจำนวน 6,659.54 ล้านบาท ซึ่งในไตรมาสนี้บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นบริหารต้นทุนทางการเงินด้วยการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ด้วยการออกหุ้นกู้ซึ่งช่วยให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทโดยรวมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

          “กลยุทธ์ธุรกิจในปีนี้จะเน้นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนทันทีเพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้ ขณะเดียวกันก็เร่งดำเนินการพัฒนาโครงการที่ลงทุนแล้วให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด หลังจากที่โครงการน้ำงึม2 ได้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะสร้างรายได้ให้บริษัทฯ ในปีนี้ประมาณ 700 ล้านบาท เราเชื่อมั่นในความพร้อมและศักยภาพไม่ว่าจะด้านบุคลากร ความรู้ความเชี่ยวชาญ และด้านเงินทุน ที่สามารถรองรับการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ได้อีกมาก

โดยมีเงินสดในมือจำนวนกว่า 10,000 ล้านบาท กำไรสะสมจำนวน 30,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีความสามารถในการจัดหาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆ ได้ในต้นทุนที่ดีเพราะอัตราหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับต่ำและยังได้รับอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือจาก Moody’s และS&P Ratingsในระดับที่ดี” นายพีระวัฒน์ กล่าวในที่สุด 

ที่มา : ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง