เนื้อหาวันที่ : 2011-04-29 10:21:58 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2368 views

กสิกรไทยจับมือESCO ปล่อยกู้อนุรักษ์พลังงาน

กสิกรไทย ผุดไอเดีย จับมือบริษัทจัดการพลังงาน เปิดโครงการรับประกันการประหยัดพลังงาน ให้คำปรึกษาด้านพลังงานครบวงจร พร้อมให้สินเชื่อพัฒนาระบบอนุรักษ์พลังงาน

          กสิกรไทย ผุดไอเดีย จับมือบริษัทจัดการพลังงาน เปิดโครงการรับประกันการประหยัดพลังงาน ให้คำปรึกษาด้านพลังงานครบวงจร พร้อมให้สินเชื่อพัฒนาระบบอนุรักษ์พลังงาน

          ธนาคารกสิกรไทยจับมือ 3 บริษัทจัดการด้านพลังงาน (ESCO) ชั้นนำ เปิด “โครงการรับประกันการประหยัดพลังงาน” เพื่อให้คำปรึกษาด้านพลังงานครบวงจร พร้อมให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ นำไปพัฒนาระบบอนุรักษ์พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุนระยะยาว ตั้งเป้าหมายปล่อยสินเชื่ออนุรักษ์พลังงาน 5,000 พันล้านบาท

          นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากการศึกษาของบริษัท รีเอ็กซ์แคปิตอล เอเชีย (ReExCapital Asia) พบว่า ปัจจุบันการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยรวมในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานในภาคธุรกิจและการค้าประมาณ 21,000 ล้านบาท

โดยกลุ่มธุรกิจหลักที่ลงทุนได้แก่ โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า/ช็อบปิ้งมอลล์ และอาคารสำนักงาน และเป็นการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมประมาณ 9,000 ล้านบาท ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก คือ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และมีแนวโน้มว่า ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมให้ความสนใจลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างจริงจังมีจำนวนมากขึ้น

          ดังนั้น ธนาคารกสิกรไทย จึงร่วมมือกับ บริษัท จอห์นสัน คอนโทรล อินเตอร์เนชั่นแนล (Johnson Controls International (Thailand) Co., Ltd.-JCI) ซึ่งเป็นบริษัทจัดการด้านพลังงาน (Energy Service Company-ESCO) ชั้นนำของโลก และบริษัทจัดการพลังงานชั้นนำอีก 2 แห่ง คือ บริษัท โกลด์มาร์ค เทคนิคัล ซัพพราย จำกัด และบริษัท เอนเนอยี่ ดีไซน์ คอนเซปต์ จำกัด โดยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการ

“การรับประกันการประหยัดพลังงาน” เพื่อสร้างความร่วมมือในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการในประเทศไทย โดยผู้ประกอบการสามารถเข้ารับบริการคำปรึกษาด้านการประหยัดพลังงานอย่างครบวงจร จากบริษัทจัดการด้านพลังงาน ซึ่งจะมีการรับประกันผลการประหยัดพลังงาน ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ ช่วยให้ผู้ประกอบการเกิดความมั่นใจในผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุน และลดความเสี่ยงจากการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน

          สำหรับธนาคารกสิกรไทย จะให้การสนับสนุนสินเชื่อด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปลงทุนพัฒนาระบบจัดการด้านพลังงานของบริษัท ให้เกิดการประหยัดพลังงานสูงสุด ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และจะเป็นผลดีต่อสภาพแวดล้อมและการใช้พลังงานของประเทศโดยรวม

          นายทรงพล กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำหรับการให้สินเชื่อด้านการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง รวมถึงกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีค่าใช้จ่ายและต้นทุนด้านพลังงานสูง โดยการลดต้นทุนด้านพลังงานจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ

รวมทั้งสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดระดับสากล ที่มีแนวโน้มจะให้ความสำคัญแก่สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ตลาดสหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ทั้งนี้ธนาคารฯ คาดว่าจะสามารถให้การสนับสนุนสินเชื่อด้านการอนุรักษ์พลังงานในโครงการดังกล่าว แก่กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมประมาณ 5,000 ล้านบาท

          นอกจากนี้ธนาคารกสิกรไทยยังมีแผนความร่วมมือกับ บริษัท ชไนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในบริษัทจัดการพลังงานชั้นนำของโลก เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ที่ผ่านมาธนาคารยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ”โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในระบบ ESCO” กับสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการให้สินเชื่อโดยระบบ ESCO อีกด้วย