เนื้อหาวันที่ : 2007-03-20 10:14:12 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1652 views

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เกาะกูด จ.ตราด หนุนระบบอนุรักษ์พลังงาน

LEONICS โดยมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลออกแบบและติดตั้ง Hybrid Mini-Grid System ขนาด 26 kWp ในโครงการ อินเวอร์เตอร์และชุดควบคุม สำหรับใช้งานร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์

.

LEONICS  บริษัทผู้นำด้านพลังงานทดแทน  มาตรฐาน ISO 9001 : 2000 & ISO 14001  ได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เกาะกูด จ.ตราด  ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ LEONICS   โดยมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลออกแบบและติดตั้ง    Hybrid Mini-Grid System ขนาด 26 kWp ในโครงการ อินเวอร์เตอร์และชุดควบคุม สำหรับใช้งานร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์ ที่เกาะกูด จ.ตราด  ซึ่งเป็นระบบที่ผสมผสานแหล่งจ่ายพลังงานจาก 3 แหล่ง ระหว่าง  PV ,Generator และ Battery ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

.

.

Hybrid Mini-Grid System ขนาด 26 kWp ของ LEONICS นี้ถือเป็นอีกหนึ่งระบบอนุรักษ์พลังงานที่สามารถช่วยชาติประหยัดพลังงานและเป็นระบบที่มีการประยุกต์นำเอา Generator ที่มีการใช้งานอยู่เดิม มาผสมผสานกับ PV (แผงเซลล์แสงอาทิตย์) และ Battery เพื่อให้การทำงานของระบบเกิดความสมดุล, ลดการใช้งานเชื้อเพลิงที่ป้อนให้กับ Generator เพื่อช่วยให้การใช้งาน Generator เกิดประสิทธิภาพสูงสุด    โดยระบบดังกล่าวถูกออกแบบด้วยการใช้แผงโซลาร์เซลล์ (PV) ขนาด 26 kWp,  แบตเตอรี่ขนาด 115.2 kWh  และ Generator ขนาด 60kW, 120kW และ 335kW อย่างละ 2 เครื่อง พร้อมอินเวอร์เตอร์ Leonics Bi-Directional Inverter รุ่น MTP-612F ขนาด 15 kW จำนวน 3 เครื่อง (พร้อมเครื่องสำรอง 1 เครื่อง), Leonics Grid Connected Inverter รุ่น G-304M2/Rack Mount  ขนาด 4.7 kWp จำนวน 6 เครื่อง (พร้อมเครื่องสำรอง 2 เครื่อง)  

..

และระบบ Hybrid System Data Monitoring and Operation Controller  ซึ่งทำหน้าที่เก็บข้อมูลพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแต่ละวันและข้อมูลด้านอื่น ๆ แบบ Real time   เพื่อผู้ใช้สามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ไปวิเคราะห์การทำงานของระบบได้   นอกจากนี้  ยังสามารถเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายมือถือระบบ GSM เพื่อส่งข้อมูลกลับมาที่  Monitoring and Operation Control Center   ที่กรุงเทพฯ เพื่อทำการดูข้อมูลและควบคุมการทำงานของระบบได้อีกด้วย  

.