เนื้อหาวันที่ : 2011-03-10 12:25:39 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1884 views

สศอ. เผยการผลิตภาคอุตฯ เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เผยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค. ขยายตัวที่ 3.70% ขณะที่กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้ายังชะลอตัว

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เผยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค. ขยายตัวที่ 3.70% ขณะที่กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้ายังชะลอตัว

การผสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เผยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค. ขยายตัวที่ 3.70% ขณะที่กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้ายังชะลอตัว ลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 2554 เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนช่วงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ โดยดัชนีผลผลิตมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 3.70 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน กลับมาขยายตัวจากที่หดตัวลงในเดือนธันวาคม

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญอย่างอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าการผลิตขยายตัวชะลอลง โดยอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 27.42 จากการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงขยายตัวได้ดี ประกอบกับคำสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้าที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สำหรับการผลิตอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั้นยังคงขยายตัว จากการผลิตแผงวงจรไฟฟ้ายังคงขยายตัวได้ดี

ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive ในเดือนมกราคมดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลักอย่างจีน และสหรัฐอเมริกาที่หดตัวลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการผลิตที่ปรับลดลงตามแผนการผลิตของอุตสาหกรรมนี้ อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 20.67 ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรถบรรทุกปิกอัพ และรถยนต์นั่งขนาดเล็ก

เนื่องจากรายได้เกษตรกรที่ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาพืชผลทางการเกษตรและคำสั่งซื้อจากทั้งสหภาพยุโรป และญี่ปุ่นที่ยังคงขยายตัวในระดับสูง สำหรับดัชนีผลผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กหดตัวร้อยละ 2.51 ถึงแม้การผลิตจะหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 แต่อย่างไรก็ตามการผลิตมีแนวโน้ มดีขึ้น เป็นไปตามการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ยังคงขยายตัวได้ ดีอย่างต่อเนื่อง และธุรกิอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มกลับมาขยายตัวมากขึ้น

การผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในเดือนมกราคม 2554 ดัชนีผลผลิตกลับมาขยายตัวร้อยละ 10.01 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการส่งออกในประเทศคู่ค้ าหลักมีการขยายตัวได ดี ในส่วนอุตสาหกรรมต้ นน้ำอย่างอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ ผ้ าผืน และเส้นด้ ายดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้ อยละ 13.60 หลังจากที่เดือนธันวาคม 2553 การขยายตัวชะลอลงจากปัญหาราคาฝ้ายที่ปรับตัวสูงขึ้น

การจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 2554 ยังคงขยายตัว โดยดัชีการส่งสินค้ามีการขยายตัวร้อยละ 2.27 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังปรับตัวลดลงจากเดือนธันวาคม 2553 เล็กน้อย สำหรับอัตราการใช กำลังการผลิตอยู่ที่ระดับร้ อยละ 62.13 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน สำหรับดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของเดือนมกราคม 2554 หดตัวลงเล็กน้ อยอยู่ที่ระดับร้ อยละ 0.36 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน