เนื้อหาวันที่ : 2011-03-04 16:52:20 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1791 views

8 แบงค์พร้อมใจหนุนซีพีเติบโตต่างแดน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ลั่นพร้อมลุยขยายธุรกิจในแดนมังกรเต็มสูบ 8 สถาบันการเงินพร้อมใจขานรับหนุนเงินกู้กว่าสี่หมื่นล้านบาท

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ลั่นพร้อมลุยขยายธุรกิจในแดนมังกรเต็มสูบ 8 สถาบันการเงินพร้อมใจขานรับหนุนเงินกู้กว่าสี่หมื่นล้านบาท

เครือเจริญโภคภัณฑ์เตรียมพร้อมด้านการเงินเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการรองรับการขยายธุรกิจ ล่าสุดได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินไทยรวม 8 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 45,000 ล้านบาท โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้สนับสนุนทางการเงินหลัก (Joint Lead Arranger)

และมีสถาบันการเงินอื่นๆ อีก 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารธนชาต, ธนาคารออมสิน, ธนาคารยูโอบี และ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ร่วมสนับสนุน แบ่งเป็นสกุลเงินบาทจำนวน 30,000 ล้านบาท และสกุลเงิน ดอลล่าร์สหรัฐฯ จำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อให้สอดรับกับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในอนาคต

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า ภายในระยะเวลา 5 - 7 ปีข้างหน้า เครือเจริญโภคภัณฑ์มองเห็นโอกาสในการลงทุนธุรกิจหลักของ เครือฯ ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่คาดกันว่าจะมีขนาดเศรษฐกิจที่เติบโต จนก้าวขึ้นเป็นผู้นำเศรษฐกิจโลกในอนาคต ซึ่งจะเอื้อต่อการลงทุนของเครือฯ ทั้งในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร และธุรกิจค้าปลีก

รวมถึงศูนย์การค้าทันสมัย อันเป็นรูปแบบธุรกิจค้าปลีกแบบใหม่ของเครือฯ ที่พัฒนาจนประสบความสำเร็จในประเทศจีน ด้วยความเข้าใจและการสนับสนุนของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในไทย ซึ่งนำโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมพันธมิตรอีก 6 แห่ง จะมีส่วนสนับสนุนเป็นอย่างมากให้เครือมีความพร้อมในการเป็นตัวแทนของธุรกิจไทยได้บุกเบิกพัฒนาธุรกิจในต่างประเทศที่มีศักยภาพสูงดังเช่นประเทศจีน จนประสบความสำเร็จ

ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าธนาคารได้รับความไว้วางใจจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้เข้าไปศึกษาในรายละเอียดของการบริหารการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศที่จะเกิดขึ้น ทำให้ธนาคารสามารถจัดโครงสร้างทางการเงินสำหรับรองรับการเติบโตของธุรกิจ จำนวน 45,000 ล้านบาท

โดยธนาคารเป็นผู้สนับสนุนด้านสินเชื่อร่วมกับธนาคารกรุงไทยในฐานะ Joint Lead Arranger ในรูปแบบ Syndication ร่วมกับสถาบันการเงินอื่นๆ อีก 6 แห่ง ซึ่งการสนับสนุนทางการเงินในครั้งนี้ มีสองสกุลเงิน แบ่งเป็นเงินบาท 30,000 ล้านบาท และเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

เป็นการออกแบบโครงสร้างทางการเงินแบบพิเศษเพื่อให้เหมาะกับโครงสร้างของ เครือเจริญโภคภัณฑ์โดยเฉพาะ สำหรับรองรับการบริหารการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะเกิดขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของสถาบันการเงินไทยทั้ง 8 แห่ง ที่เข้าใจในธุรกิจของลูกค้า และสามารถตอบสนองความต้องการทางการเงินของลูกค้าอย่างแท้จริง

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ธนาคารได้ให้การสนับสนุนทางการเงินกับเครือเจริญโภคภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ สำหรับการเป็น Joint Lead Arranger ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ในครั้งนี้ ธนาคารมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนธุรกิจของประเทศให้มีความแข็งแกร่งและสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศ อันจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต นอกจากนี้ ด้วยศักยภาพของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ธนาคารยังคงจะให้การสนับสนุนโครงการอื่นๆ ที่ทางเครือฯ จะลงทุนเพิ่มในปีนี้

การร่วมสนับสนุนทางการเงินในครั้งนี้ นับว่าเป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นของสถาบันการเงินไทยทั้ง 8 แห่งที่ต่างเชื่อมั่นในศักยภาพของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมให้เจริญเติบโต รวมทั้งความสามารถที่จะขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจสูงมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก