เนื้อหาวันที่ : 2011-02-14 14:48:49 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1945 views

เอสเอสไอผ่านแผนซื้อโรงถลุงเหล็กเมืองผู้ดี

ผู้ถือหุ้นเอสเอสไอเปิดไฟเขียวแผนระดมทุนกว่า 6,000 ล้านบาทซื้อโรงถลุงเหล็กที่อังกฤษ

ผู้ถือหุ้นเอสเอสไอเปิดไฟเขียวแผนระดมทุนกว่า 6,000 ล้านบาทซื้อโรงถลุงเหล็กที่อังกฤษ

นายมารวย ผดุงสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นประธานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมไม่เกิน 5,240 ล้านหุ้นและวิธีการจัดสรร เพื่อระดมเงินทุนประมาณ 6,000 ล้านบาทสำหรับเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ และเตรียมความพร้อมด้านเงินทุนเพื่อการเข้าทำรายการซื้อสินทรัพย์โรงงานถลุงเหล็ก Teesside Cast Products ตามที่ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 กับ Tata Steel UK Limited (เดิมชื่อว่า Corus UK Limited)