เนื้อหาวันที่ : 2011-02-10 09:26:55 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1842 views

ตลท.แนะนักลงทุนติดตามข้อมูลไทย-กัมพูชา

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยระบุเหตุการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา กระทบหุ้นไทยช่วงสั้น ๆ แนะนักลงทุนติดตามข้อมูลใกล้ชิตหวั่นยืดเยื้อ

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยระบุเหตุการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา กระทบหุ้นไทยช่วงสั้น ๆ แนะนักลงทุนติดตามข้อมูลใกล้ชิตหวั่นยืดเยื้อ

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยระบุมีปัจจัยกระทบหุ้นช่วงสั้นหากไม่มีเหตุการณ์ยืดเยื้อ แนะเลือกหุ้นพื้นฐาน และดูข้อมูลเศรษฐกิจโลกประกอบ ส่วนตลท. เผยยังไม่มีรายงานบจ.ที่ธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากเหตุการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาที่ต้องเปิดเผยข้อมูลโดยทันที เผยตลาดติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยว่า ในช่วงนี้มีปัจจัยที่เป็นตัวแปรซึ่งส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ หลายปัจจัย ทั้งปัจจัยภายในประเทศและจากต่างประเทศ โดยเหตุการณ์สำคัญที่กำลังมีการติดตามอย่างใกล้ชิดจากทุกฝ่าย ได้แก่ เหตุการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา รวมถึงการประกาศใช้ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ใน 7 เขตของกทม. ซึ่งมีผลตั้งแต่วันนี้ (9 ก.พ.) ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 23 ก.พ. รวมถึง กลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมือง ที่อาจมีการยกระดับการชุมนุมในวันศุกร์ที่ 11 ก.พ. นี้

“มองว่า ปัจจัยดังกล่าวมีผลกระทบในเชิงจิตวิทยาซึ่งน่าจะเป็นระยะสั้น และส่งผล ให้หุ้นเคลื่อนไหวผันผวน ซึ่งผู้ลงทุนที่ไม่แน่ใจ การเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีก็จะมั่นใจได้ในระยะยาว หากไม่มีเหตุการณ์ที่ยืดเยื้อ ก็เชื่อว่าความมั่นใจจะกลับมา อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ก็ยังนับเป็นตัวแปรสำคัญที่ต้องติดตาม

เพราะการที่ปริมาณการซื้อขายของผู้ลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทยเริ่มเบาบาง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเริ่มกระจายเงินลงทุนไปยังประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะประเทศที่เศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัว ซึ่งผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวในระบบเศรษฐกิจระดับโลกเพิ่มมากขึ้น” นายไพบูลย์กล่าว

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนควรติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศอย่างใกล้ชิด และควรศึกษาข้อมูลและมุมมองการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ของสำนักวิจัยหลายแห่ง เพื่อให้ได้มุมมองที่ครบถ้วน

ทั้งนี้ จากข้อมูลสรุปภาวะตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2554 สถิติชี้ให้เห็นว่าการลงทุนตลาดหลักทรัพย์ไทยยังมีความน่าสนใจจากพื้นฐานที่ดี โดยให้อัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend yield) ในเกณฑ์สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค โดยอยู่ที่ระดับ 3.82%

นายศักรินทร์ ร่วมรังษี ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานกำกับตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากกรณีที่เกิดเหตุการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาในระยะที่ผ่านมานั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ติดตามเรื่องดังกล่าวในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจากการติดตาม ณ ขณะนี้ ยังไม่มีบริษัทจดทะเบียนใดที่แจ้งว่าการดำเนินงานได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันที

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะติดตามเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบกับบริษัทจดทะเบียน และหากมีข้อมูลสำคัญที่บริษัทจดทะเบียนใดจะต้องเปิดเผย จะได้มีการประสานงานเพื่อนำข้อมูลเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป โดยในช่วงนี้ขอให้ผู้ลงทุนติดตามข่าวสารที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างใกล้ชิดด้วย