เนื้อหาวันที่ : 2011-02-10 09:17:13 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2032 views

เอเชียกรีน เอนเนอจีปลื้มนักลงทุนแห่จองหุ้นเต็ม

เอเชียกรีน เอนเนอจี ปลื้มเพิ่มทุนได้ตามแผน นักลงทุนจองเต็มจำนวน เชื่อโครงสร้างโดนใจ คาดจะเข้าเทรดได้ในสิ้นเดือน ก.พ. นี้

เอเชียกรีน เอนเนอจี ปลื้มเพิ่มทุนได้ตามแผน นักลงทุนจองเต็มจำนวน เชื่อโครงสร้างโดนใจ คาดจะเข้าเทรดได้ในสิ้นเดือน ก.พ. นี้

เอเชียกรีน เอนเนอจี ปลื้มเพิ่มทุนได้ตามแผน นักลงทุนจองเต็มจำนวน เชื่อโครงสร้าง 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ แถมฟรีอีก 2 วอร์แรต์โดนใจนักลงทุน คาดหุ้นเพิ่มทุนและวอร์แรนต์ครั้งนี้ จะเข้าเทรดได้ช่วงสิ้นเดือน ก.พ. ส่วนเงินเพิ่มทุนที่ได้พร้อมนำไปใช้หมุนเวียนรองรับยอดขายที่โตขึ้น

นายสมยศ ฐิติสุริยารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม2554 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 4 บาท พร้อมรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant) 2 หน่วยต่อ 1 หุ้นใหม่ที่ได้รับจัดสรร โดยไม่คิดมูลค่า

ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นโครงสร้างที่จูงใจผู้ถือหุ้น ทำให้บริษัทฯ สามารถขายหุ้นเพิ่มทุนได้ทั้งหมด และบรรลุวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้

นายสมยศ กล่าวว่า รู้สึกขอบคุณที่ผู้ถือหุ้นมอบความไว้วางใจในบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะใช้เงินตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน เพื่อผลตอบแทนที่ดีที่จะสะท้อนกลับมายังบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรีบดำเนินการขออนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป ซึ่งคาดว่า หุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ จะสามารถเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ประมาณสิ้นเดือนนี้

“สำหรับเงินเพิ่มทุนในครั้งนี้บริษัทจะนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียน รองรับการเจริญเติบโตของยอดขายที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งทางบริษัทรู้สึกขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ไว้วางใจในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้” นายสมยศ กล่าว

ทั้งนี้วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ได้อนุมัติแผนการเพิ่มทุนจำนวน 35 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน โดยผู้จองจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือ AGE-W1 อัตรา 1 หุ้นเพิ่มทุนต่อ 2 หน่วยใบแสดงสิทธิ ระยะเวลาใช้สิทธิภายในสามปี