เนื้อหาวันที่ : 2011-02-03 15:47:56 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 925 views

ชัยวุฒิ รุดตรวจพื้นที่เหมืองทองอัคราหลังชาวบ้านร้องเรียน

รมว.อุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.พิจิตร เร่งแก้ปัญหาผลกระทบจากเหมืองทองคำ หลังมีชาวบ้านร้องเรียนก่อความเดือดร้อน

รมว.อุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.พิจิตร เร่งแก้ปัญหาผลกระทบจากเหมืองทองคำ หลังมีชาวบ้านร้องเรียนก่อความเดือดร้อน

นายชัยวุฒิ  บรรณวัฒน์    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ เดินทางตรวจราชการ ณ จังหวัดพิจิตร เร่งแก้ปัญหาผลกระทบจากการทำเหมืองทองคำอัครา หลังจากมีชาวบ้านร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ของ บริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554

ตามที่มีราษฎรร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ในประเด็นต่าง ๆ เช่น เสียงดังรบกวน  ผลกระทบด้านฝุ่นละออง  แรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด มาอย่างต่อเนื่อง  

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จึงได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และได้มีการสั่งการให้บริษัทฯ หยุดการทำเหมืองในพื้นที่เฟส ๒ ทั้งหมดในเวลากลางคืน  ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ – ๐๕.๐๐ น.  ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป  และหยุดการทำเหมืองหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องบริเวณด้านทิศเหนือของโครงการ  ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป   

นายชัยวุฒิ  บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เพื่อติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการปฏิบัติตามคำสั่งของกระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าวของบริษัทฯ พร้อมทั้ง เพื่อรับฟังปัญหาจากราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง   ซึ่งก็ได้ทราบว่ามีพนักงานบางส่วนของบริษัทฯ ได้มีการร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรว่าได้รับผลกระทบจากคำสั่งดังกล่าวด้วย      

ในเรื่องนี้  กระทรวงอุตสาหกรรม จะเร่งนำความเห็นคิดและข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับทราบจากการฟังปัญหาของราษฎรจากทุกฝ่าย  และผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการระดับจังหวัดที่จะทำความเห็นเสนอให้กับกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้ง ข้อมูลทางด้านเทคนิคของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งได้เข้ามาตรวจวัดมลภาวะทางเสียงในพื้นที่ระหว่างหยุดการทำเหมืองด้วย   เพื่อนำมาประมวลและหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายในการกำกับดูแลสถานประกอบการให้มีความโปร่งใส  เป็นธรรม  และใช้กฎหมายในเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาร้องเรียนและความเดือดร้อนต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขด้วยความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  เพื่อให้กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง

 ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม